.

بایگانی

«مشت نمونۀ خروار» نقد «حدیث ساغر و می»

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ نظر بدهید
حدیث ساغر و می

حدیث ساغر و می

اینجانب مقاله‌ای تحت عنوان «شرط بلاغ» در نقد چاپ دوم ترجمه‌ی کتاب «حدیث ساغر و می» نوشته‌ام. آقای دکتر سعید رحیمیان، مترجم محترم این کتاب، جوابیه‌ای بر این نقد تحت عنوان «نقد مخرب و نقد سازنده» نگاشته‌اند.
هر دو مقاله در شماره‌ی نخست فصلنامۀ نقد کتاب «کلام، فلسفه، عرفان» در بهمن ۹۳ منتشر شده است. جوابیۀ مترجم محترم را در همینجا  می‌توانید ملاحظه نمایید. ایشان در مقاله‌ی خویش، نگارنده را گرفتار مغالطات چندی دانسته است از جمله مغالطۀ بزرگ‌نمایی. چرا که نگارنده در آن مقاله گفته است که «اشکالاتی که در این‌جا قلمی می‌شود صرفاً به عنوان نمونه است و مصداق مشت نمونه‌ی خروار». مترجم محترم در جواب گفته‌اند: «تا هنگامی که آن خروار ادعایی مانند همین ۲۰ اشکال، یک به یک بررسی نشود در حد ادعا باقی می‌ماند و مصداقی است از مغالطه‌ی بزرگ‌نمایی». همچنین گفته‌اند که ادامه ی نوشته

نقد مخرب و نقد سازنده، پاسخی به «شرط بلاغ»

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ نظر بدهید
حدیث ساغر و می

حدیث ساغر و می

فصلنامۀ نقد کتاب کلام،فلسفه،عرفان- شماره ۱ و ۲- بهار و تابستان ۱۳۹۳-

سعید رحیمیان- عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز-

چکیده
این مقاله در پاسخ به نقد آقای دکتر قاسم کاکایی برکتاب نویسنده با عنوان حدیث ساغر و می نوشته شده است. به نطر نویسنده این نقد چیزی بیش از انتقاد را در بر دارد چون انتقاد صحیح و سازنده و مقاله انتقادی با ذکر محاسن و معایب متن مورد نقد توام است و بطور منصفانه حاوی پیشنهادهایی نیز برای تکمیل کار می باشد. اما چنان که به قرائن متعدد اشاره خواهد شد مقاله ی مورد بحث چیزی نه در حد تکمیل که در حد تخریب (هرچند در لفافه علمی و لغت شناسانه )بود و متاسفانه به وجوهی از مغالطات مقام نقد آلوده شده بود که به تفصیل بدان خواهم پرداخت. (پاسخ دکتر کاکایی را در اینجا ببینید)

 

مقدمه

ابتدا که بطور غیر مستقیم به نقل از یکی از مسئولان محترم کتاب ماه فلسفه شنیدم که نقدی بر کتاب حدیث ساغر ومی نوشته شده ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

پاسخ دکتر قاسم کاکایی به نقد دکتر نصرالله حکمت

hekmat va falsafe

مجله حکمت و فلسفه

پاسخ زیر را دکتر قاسم کاکایی در جواب نقد دکتر نصرالله حکمت بر کتاب وحدت وجود، نوشته و برای مجله حکمت و فلسفه فرستاده است. اما متأسفانه این مجله به علت مشکلات داخلی، تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد. لذا این پاسخ را در اینجا می آوریم.

بسمه تعالی
مدیر مسئول محترم مجلۀ حکمت و فلسفه
با سلام و احترام
ضمن تشکر از الطاف حضرتعالی، نظر به این که در شماره ۹ آن مجله نقد مفصلی از کتاب وحدت وجود، تألیف این حقیر به چاپ رسیده است خواهشمند است جوابیه زیر را طبق قانون مطبوعات در اولین شماره آتی آن مجله درج نمایید.
قاسم کاکایی  ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک

نقد دکتر نصرالله حکمت بر کتاب وحدت وجود

nasrullah he;mat

نصرالله حکمت

دکتر نصرالله حکمت پس از آن که بیش از پنج سال از انتشار کتاب وحدت وجود، تألیف دکتر قاسم کاکایی، گذشته و چاپ سوم آن تقریباً نایاب شده بود، نقد مفصلی را در مورد آن نوشته و برای مجله حکمت و فلسفه فرستاده اند. این نقد در شماره ۹ این مجله به چاپ رسیده است.  ایشان نوشته اند که ” ما سه دسته اشکال در این کتاب یافته ایم: ۱- اشکالات ساختاری ۲- اشکالات ارجاعی ۳- اشکالات محتوایی. اکثر اشکالات محتوایی، ناشی از اشکالات دسته اول و دوم است”. سپس گفته اند که “می توان از اشکالات ساختاری آن چشم پوشی کرد….اما نکته ای که به هیچ رو نمی توان از آن چشم پوشید و آن را نادیده گرفت، اشکالات ارجاعی این کتاب است که خود مولد بسیاری ار اشکالات محتوایی آن شده است”. سپس ایشان بطور مفصل اشکالات ارجاعی را ذکر کرده و تقریباً تمام نقد خود را بر آن مبتنی ساخته اند.

./bakhsh ebn arabi az ketab vahdat voojood be revayat ebn arabi va mayster eckhart.pdf

(پاسخ دکتر کاکایی)

مطالب موجود با عبارات مشترک