.

بایگانی

دل نوشته‌ای به یاد حبیب، برای علی

۱ فروردین ۱۳۸۷ ۳۹ نظر
habib2

شهید حبیب روزیطلب

نمی‌دانم چرا این یکی دو روز، و به خصوص امشب، یکشنبه ۱۹/۱۲/۸۶، بیاد تو افتاده‌ام. چرا امشب و چرا این جا، در ایتالیا؟ دیروز که در ونیز قدم می‌زدم همه چیز تو را بیاد من می‌آورد. آسمان آبی، دریای فراخ و گسترده، کوچه‌های مملو از آب، کبوترهای آزاد در حال پرواز و کودکان شاد و معصومی که آب و آسمان و پرواز کبوترها به وجدشان آورده بود، همه ،یاد تو را در پس کوچه های ذهنم زنده می‌کردند و بی اختیار با خود زمزمه می کردم که:

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم ۱

ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

دکتر قاسم کاکایی، مولانا و ابن عربی در دانشگاه ناپل ایتالیا

۸ اسفند ۱۳۸۶ ۲ نظر
napl

دانشگاه ناپل ایتالیا

به دعوت دانشگاه ناپل ایتالیا، دکتر قاسم کاکایی برای ایراد دو سخنرانی عازم کشور ایتالیا شد. این دو سخنرانی، به زبان انگلیسی، در روزهای ۲۰ و ۲۱ اسفندماه ۱۳۸۶ در دانشگاه ناپل برگزار شد و مورد استقبال استادان و دانشجویان دانشکده علوم انسانی این دانشگاه قرار گرفت. دکتر کاکایی طی این دو سخنرانی تصویری از عرفان اسلامی ارائه کرد. وی اصول عرفان اسلامی، از جمله وحدت وجود، را به تفصیل تشریح، و رویکردهای مختلف عرفا را در این زمینه بیان نمود. وی شاخص در طریقت عشق و معرفت را به ترتیب مولانا و ابن عربی برشمرد و به اشتراکات و تفاوتهای آن دو پرداخت. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک