.

بایگانی

نقد ترجمه رساله وارستگی

۸ اردیبهشت ۱۳۷۷ نظر بدهید
varastegi

الوهیت و هایدگر

در میان مکاتب فلسفی معاصر، اگزیستانسیالیزم یکی از پرطرفدارترین آنهاست. در کشور ما نیز، قبل و بعد از انقلاب، در محافل فلسفی، دینی و فرهنگی، به این مکتب توجه شده است. شاخه الحادی و شاخه الهی این مکتب، هر یک جداگانه، توجه عده‏ای از روشنفکران و متفکران کشور را به خود جلب کرده است. بحث‏های تطبیقی‏ای نیز در این باب صورت پذیرفته است.

کتاب «الوهیت و هایدگر» ترجمه آقای محمد رضا جوزی، که همراه با ترجمه رساله «وارستگی» مایستر اکهارت از همین مترجم، توسط انتشارات حکمت به چاپ رسیده، بیانگر حال و هوای مذکور و نشان دهنده گوشه‏ای از موارد فوق است. ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک