.

بایگانی

شهید محمد حسین نجابت از نگاه پدر

۹ اسفند ۱۳۶۰ نظر بدهید
shahid nejabat

شهید محمد حسین نجابت

شرح‌ حال‌ و زندگانی‌ شهید محمّدحسین‌ نجابت

از زبان‌ حضرت‌ آیت‌ الله العظمی‌ حاج‌ شیخ‌ حسنعلی‌ نجابت‌(ره)

مرحوم‌ شهید محمّدحسین‌ نجابت‌ از هنگامی‌ که‌ ممیّز شد طالب‌ حقیقت‌ و درستکاری‌ بود و با پدر و مادرش‌ بیش‌ از افراد عادی‌ الفت‌ و تواضع‌ داشت‌ و بسیار مهمان‌دوست‌ بالاخص‌ نسبت‌ به‌ ارحام‌ خودش‌ و پس‌ از بلوغ‌، مسلمان‌، با تمام‌ ابعاد تسلیم‌ خداوند و خاتم‌ انبیاء و احکام‌ قرآن‌ بود و با جان‌ و قلب‌ مذهب‌ جعفری‌ را می‌شناخت‌ و عمل‌ می‌نمود. ابتدا تقلید مرحوم‌ آیت‌ الله میرزا عبدالهادی‌ شیرازی را نمود. پس‌ از وفات‌ ایشان‌ تقلید آقای خوئی‌ را می‌نمود، لکن‌ دو سال‌ بیشتر مقلّد ایشان‌ نبود و از ایشان‌ عدول‌ به‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ نمود. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک