.

بایگانی

“نسبت بین دین و عرفان” در رادیو گفتگو

۲۷ آبان ۱۳۹۲ نظر بدهید
دکتر قاسم کاکایی

دکتر قاسم کاکایی

با توجه به شبهاتی که برخی از متدینان نسبت به عرفان اسلامی  دارند ونیز نظر به تهمتها و هجمه هایی که از سوی برخی از مدعیان دیانت علیه عرفا روا داشته میشود، برنامه “اشراق” از رادیو گفتگو بر آن است که طی دو برنامه به بررسی “نسبت بین دین و عرفان” بپردازد. این دو برنامه در روزهای پنج شنبه ۳۰ آبان و پنج شنبه ۷ آذر روی موج اف. ام. ردیف۱۰۳/۵ پخش خواهد شد و آقایان دکتر حبیبی، دکتر کاکایی و حجت الاسلام خسروپناه کارشناس این برنامه وآقای دکتر طباطبایی مجری آن خواهند بود.در این برنامه سؤالات زیر مورد بحث و گفتکو قرار خواهد گرفت:

–         آیا عرفان همان دین است یا جزئی از دین است؟

–         آیا عرفان خارج از دین و مستقل از آن است؟

–         اگر عرفان خارج از دین است آیا با دین سازگار است یا ناسازگار؟ ادامه ی نوشته