.

بایگانی

“هستی و عشق و نیستی” منتشرشد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۶ نظر
hasti va nisti

هستی و عشق و نیستی

 به مناسبت بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتاب “هستی و عشق و نیستی” تألیف دکتر قاسم کاکایی از سوی انتشارات هرمس منتشر شد. این کتاب مجموعه مقالاتی در عرفان است  که عرفان اسلامی را از دیدگاه عارفانی چون ابن عربی، مولانا، حافظ، شیخ محمود شبستری، علاء الدوله سمنانی، شیخ بهایی و ملا صدرا واکاوی می کندو به عرفان مقایسه ای نیز سری می زند. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

الاهیات عرفانی از دیدگاه علاء الدوله سمنانی و بوناونتوره

۱۸ اسفند ۱۳۸۸ نظر بدهید

دکتر قاسم کاکایی
دکتر حمید محمودیان

فصلنامه اندیشه دینی شماره 31

اندیشه دینی ۳۱

چکیده
این مقاله درصدد است به اجمال، نظریات دو عارف در دو سنت دینی را مورد بررسی تطبیقی قرار دهد؛ یکی شیخ علاءالدوله سمنانی، عارف و متکلم قرن هشتم هجری، که نظریه‌ی وی در برابر نظریه‌ی «وحدت وجود» ابن عربی به «وحدت شهود» مشهور شد و سپس در آرای کسانی هم‌چون سید محمد گیسو دراز و احمد سرهندی بسط پیدا کرد و دیگری قدیس بوناونتوره، الهی‌دان و عارف قرن سیزدهم میلادی از فرقه فرانسیسیان که رابطه‌ی جهان، انسان و خداوند را در آثار خویش به‌ویژه در کتاب سفر روح به سوی خداوند به گونه‌ای تبیین کرده است که بی‌شباهت با نظریه‌ی «وحدت شهود» نیست. در الاهیات به طور کلی و الاهیات سلبی به نحو خاص شباهت‌های قابل تأملی بین این دو عارف مسلمان و مسیحی وجود دارد که این مقاله به آن می‌پردازد. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

علاءالدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ نظر بدهید
andishe 10

اندیشه دینی ۱۰

در این مقاله ابتدا دیدگاه سمنانی در مورد وحدت عرفانی بیان شده آن‌گاه انتقادات وی نسبت به نظریه وحدت وجود و شخص ابن عربی مطرح گشته و سپس در پاسخ این سؤال که وی چگونه می‌تواند در عین عارف بودن نظریه وحدت وجود را قبول نداشته باشد، پنج توجیه و احتمال، از ضعیف به قوی، ارائه شده است. توجیه چهارم و پنجم بیش از همه مرضی نگارنده قرار گرفته و سپس این نتیجه حاصل شده که سمنانی بیانگر وحدت شهود است نه وحدت وجود.


دکتر قاسم کاکایی، دانشیار بخش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره اول جدید، شماره اول، (پیاپی ۱۰)، ادامه ی نوشته

بررسی اختلاف علاءالدوله سمنانی با ابن عربی در باب وحدت وجود

۹ تیر ۱۳۸۰ ۱ نظر
aladowle

فرهنگ قومس

یکی از اموری که علاءالدولۀ سمنانی به واسطۀ آن، در میان عرفا ممتاز گشته و توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است، موضوع مخالفت شدید وی با برخی از آرای وحدت وجودی ابن عربی است، چنان که در حاشیه ای بر فتوحات، کلام گزنده ای نسبت به ابن عربی می گوید که حتی سرسخت ترین مخالفان ابن عربی، همچون ابن تیمیه، نیز نگفته اند.

قاسم کاکایی، فرهنگ قومس، سال ششم، شمارۀ ۲۰ قاسم کاکایی