.

بایگانی

نسبت بین اسلام و عرفان

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳ ۱ نظر
shabestari

دکتر اعوانی،دکتر کاکایی،دکتر پازوکی

گروه اندیشه: یکی از اساتید فلسفه دانشگاه در همایش ”عرفان، اسلام، ایران و انسان معاصر- نکوداشت شهاب الدین سهروردی”، عارف را کسی عنوان کرد که اسما الله را حس میکند ، سخن خدا را شنیده و خدا را می بیند

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از ستاد خبری همایش ”عرفان، اسلام، ایران و انسان معاصر”، دکتر قاسم کاکایی، در این همایش، سهروردی را وارث تصوف ایرانی دانست که چیزی جز ترجمان معنویت اسلامی نیست و گفت: دو گروه ”مستشرقین و روشنفکران مشرق زده” و ”متهجرین مذهبی” بین عرفان و اسلام رابطه ای نمی بینند.
وی اسلام را مجموعه ای از تعالیم نظری و عملی دانست که در فرایند رسالت ، توسط حضرت محمد و از طرف خدا نازل شد و برای هدایت انسان در بشر تجلی پیدا کرد و افزود: عرفان نیز ادراک خداوند و امور غیبی از طریق مشاهده قلبی است که در فرایند سیر و سلوک حاصل می شود. ادامه ی نوشته