.

بایگانی

کنگره بین المللی مکتب شیراز

۸ خرداد ۱۳۸۶ نظر بدهید
maktabe shiraz

آرم همایش

مکتب شیراز، به دوره ای از تاریخ فلسفه اسلامی اطلاق می شود که حد فاصل خواجه نصیرالدین طوسی  و میرداماد (قرون هفتم تا دهم هجری) است . به لحاظ جغرافیایی، حیات فلسفه اسلامی در این دوران بیشتر در شیراز و فارس قدیم ( باتوجه به حوزه های فلسفی آن ) جریان دارد. حداقل۲۰ فیلسوف را می توان یافت که دراین دوران صاحب آثار قابل توجه اند . صوفیان و عارفان درخور توجّهی نیز دراین دوران تاریخی و در این حوزه جغرافیایی فعال بوده اند که بر فلسفه نیز بی تأثیر نبوده اند . ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

آشنایی با مکتب شیراز، میر غیاث الدین منصور دشتکی

۹ آبان ۱۳۷۵ ۲ نظر

 

kheradname 5

خردنانه صدرا ش. ۵

پررونق ترین ایام مکتب فلسفی شیراز با نام غیاث الدین منصور دشتکی همراه است. یکی از مهمترین ویژگیهای وی جامعیت او در علوم مختلف است. اختلافی که بین او و دولت صفوی  پدید آمد باعث انزوای وی شد و حتی پس از وی گریبان حوزه عقلی و فلسفی شیراز را گرفت. اما عظمت و مقام غیاث الدین را از احترامی که ملا صدرا برای وی و پدرش قائل است، می توان پی برد.

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه صدرا، شماره ۵ ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک

آشنایی با مکتب شیراز، محقق خفری

kheradname 4

خردنامه صدرا ش. ۴

با توجه به خصوصیات فکری صدرالدین دشتکی، استاد محقق خفری، و با در نظر گرفتن مؤلفه های حکمت متعالیه، باید گفت که محقق خفری مکتب شیراز را یک گام به سمت حکمت متعالیه پیش برده و در این زمینه از استاد خود جلوتر رفته است. گرایشهای عرفانی در آثار او بیشتر است. از همین جا سر التفات اصحاب حکمت متعالیه به کتب خفری واضح میشود.

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه صدرا، شماره ۴  ادامه ی نوشته

آشنایی با مکتب شیراز، میرصدرالدین دشتکی

۹ اردیبهشت ۱۳۷۵ نظر بدهید
kheradname 3

خردنامه صدرا ش. ۳

شیراز برای مدت سه قرن، یعنی قرون هشتم، نهم و دهم، کانون اصلی حکمت اسلامی قبل از ملاصدرا بوده است. برخی چون هانری کربن از سلسله فیلسوفان خاندان دشتکی تحت عنوان “مکتب شیراز” یاد می کنند. این جریان با نام صدرالدین محمد دشتکی شروع می شود. شیوه او بیشتر شرح و حاشیه نویسی است. اما این شیوه از

ویژگیهای سنت فلسفی شرق و بخصوص فلسفه اسلامی است.

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه صدرا، شماره ۳ ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

آشنایی با مکتب شیراز (شیراز مهد حکمت،زادگاه ملاصدرا)

۲ شهریور ۱۳۷۴ نظر بدهید
baghe eram

باغ ارم شیراز

اگر بناست ملاصدرا و حکمت متعالیه راباز شناسیم، نمی توانیم از نظر به فضای فرهنگی شیراز قبل از ملاصدرا چشم بپوشیم. شیراز نه تنها زادگاه طبیعی ملاصدراست، بلکه زادگاه فرهنگی اندیشه او وخاستگاه تاریخی حکمت متعالیه محسوب می شود. پرداختن به این نکته هم به شناخت دقیقتر ملاصدرا ومکتب فلسفی او یاری می رساند و هم به تحقیق در باب ناشناخته ترین ومبهمترین دوران تاریخ فلسفه اسلامی در ایران کمک می کند. این دوران فاصله بین قرن هفتم و نهم و حتی تا حدودی قرن دهم است.

قاسم کاکایی، خردنامۀ صدرا، شمارۀ ۲، شهریور ۷۴   [download id=”13″ format=”3″]

ادامه ی نوشته