.

بایگانی

دکتر کاکایی مجددا به ریاست دانشکده الهیات انتخاب شد

۲۰ آبان ۱۳۹۵ نظر بدهید
دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیراز

دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیراز

با پایان یافتن حکم دو سالۀ ریاست دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز، انتخابات برای گزینش رییس جدید بین اعضای هیئت علمی این دانشکده برگزار شد و دکتر کاکایی با اکثریت آرا و با حکم رئیس محترم دانشگاه مجددا به مدت دو سال به عنوان رئیس این دانشکده انتخاب شد. دکتر کاکایی قبلا سه بار به عنوان رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز انتخاب شده بود و پس از مستقل شدن دانشکدۀ الهیات، به ریاست این دانشکده انتخاب گردید. دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیراز در رشته های فلسفه و کلام، علوم فرآن و حدیث وفقه و مبانی حقوق تا مقطع دکتری دانشجو می پذیرد و  متکفل ارائۀ کلیۀ دروس معارف اسلامی دانشگاه شیراز است. مجلۀ علمی – پژوهشی اندیشۀ دینی با قدمتی نزدیک به بیست سال متعلق به این دانشکده است.

مطالب موجود با عبارات مشترک

دکتر کاکایی رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ۱ نظر
دکتر قاسم کاکایی

دکتر قاسم کاکایی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه شیراز، دکتر قاسم کاکایی به عنوان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز منصوب شد. این چهارمین بار است که دکتر کاکایی مسئولیت یک دانشکده در دانشگاه شیراز را به عهده میگیرد. این چهار مسئولیت در چهار دولت مختلف به ترتیب در دولت سازندگی (آیت الله هاشمی رفسنجانی)، دولت اصلاحات (حجت الاسلام و المسلمین خاتمی)، دولت اول محمود احمدی نژاد و دولت تدبیر و امید (دکتر حسن روحانی) به دکتر کاکایی واگذار شده است. رتبۀ علمی دکتر کاکایی در هنگام پذیرش این چهار مسئولیت به ترتیب مربی، استادیار، دانشیار و استاد بوده است. دانشکده های تحت مسئولیت دکتر کاکایی به ترتیب عبارت بوده اند از: ادامه ی نوشته

دکتر کاکایی از ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مستعفی شد

۱۵ اسفند ۱۳۸۸ نظر بدهید

دانشگاه شیراز - shiraz university

در پی عوض شدن مدیریت دانشگاه شیراز، دکتر قاسم کاکایی نیز از سمت ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه مستعفی شد. وی اولین عضو هیئت علمی است که سه بار به ریاست این دانشکده منصوب شده است. جالب آن که در این سه بار، دکتر کاکایی در سه رتبۀ مختلف علمی قرار داشته و سه حکم ریاست را در سه دولت با گرایشهای سیاسی مختلف دریافت کرده است:
۱- با رتبۀ مربی (دانشجوی دکتری) در سال ۱۳۷۵ (دولت سازندگی)
۲– با رتبۀ استادیاری درسال ۱۳۸۲ (دولت اصلاحات)
۳- با رتبۀ دانشیاری در سال ۱۳۸۶ (دولت فعلی).

وی، همچنین، تنها عضو هیئت علمی دانشکدۀ فعلی است که در زمانی که دو دانشکدۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی از یکدیگر تفکیک نشده و یک دانشکده بودند، مسئولیت آن دانشکدۀ بزرگ را بر عهده داشت.