.

بایگانی

بسامد قرآن در دیوان حافظ بیش از دیوان‌های دیگر است

۲۰ مهر ۱۳۸۹ ۴ نظر
خبرگزاری فارس: نویسنده مقالات «حافظ: تأویل ذکر و تفسیر عشق» و «عشق از منظر حافظ» معتقد است: شاید بسامد قرآن در دیوان حافظ به نسبت حجم آن، از سایر دیوان‌های شعرای ما بیشتر باشد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم کاکایی، استاد دانشگاه شیراز و نویسنده کتاب‌های «هستی و عشق و نیستی»، «وحدت وجود به روایت ابن‌عربی و مایستر اکهارت»، «آیت حق» و «کلمه حق: شرح احوال حضرت آیت‌الله نجابت» در گفت‌وگو با خبرنگار آئین و اندیشه فارس به بیان توضیحاتی در مورد عرفان حافظ و شخصیت قرآنی وی پرداخت.
وی گفت: هنگامی که شعر حافظ را مطرح می‌‌کنیم؛ اولین چیزی که در ذهن مردم نقش می‌بندد این است که حافظ با قرآن عجین است و حافظِ قرآن است و خود حافظ نیز به طور مکرر به این مسأله اشاره دارد. شاید بسامد قرآن در دیوان حافظ به نسبت حجم آن، از سایر دیوان‌های شعرای ما بیشتر باشد.
ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

کتاب‌های شهید مطهری بهترین منبع آشنایی جوانان با عرفان است

۱۷ مرداد ۱۳۸۹ ۲ نظر
دکتر قاسم کاکایی

دکتر قاسم کاکایی

خبرگزاری فارس: استاد دانشگاه شیراز با اشاره به کتاب‌‌های «آشنایی با علوم اسلامی» و «عرفان حافظ» شهید آیت‌الله مطهری، این کتب را بهترین منابع برای آشنایی جوانان با عرفان نظری مورد تأئید اسلام معرفی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قاسم کاکایی، استاد دانشگاه شیراز و نویسنده کتاب «هستی و عشق و نیستی» که شامل مقالاتی در باب عرفان است، در گفت‌وگو با خبرنگار آیین‌ و اندیشه فارس به بیان نکاتی در مورد عرفان‌های نوظهور پرداخت. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

مفهوم عشق در آموزه های اسلامی موج می زند

دکتر قاسم کاکایی

دکتر قاسم کاکایی

خبرگزاری فارس، یکشنبه ۲۰ تیر۱۳۸۹: استاد دانشگاه شیراز با بیان این که مفهوم عشق در آموزه های اسلامی موج می زند گفت: متأسفانه این روزها «عشق» واژۀ مظلومی است. همه جا از آن سخن به میان می آید، اما کنه آن شناخته نمی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قاسم کاکایی، استاد دانشگاه شیراز و نویسنده کتاب «هستی و عشق و نیستی» در گفت‌وگو با خبرنگار آئین و اندیشه فارس به ارائه توضیحاتی در مورد آخرین اثر خود پرداخت.

* فیلسوف همواره از پشت حجاب مفاهیم به هستی می‌نگرد

وی با بیان اینکه کتاب «هستی و عشق و نیستی»، شامل مجموعه‌ای از مقالات در حوزه عرفان است، گفت: ادامه ی نوشته