.

بایگانی

حافظ، تأویل ذکر و تفسیر عشق

۱۰ اسفند ۱۳۸۵ نظر بدهید
hafez

حافظیه شیراز

سخنرانی دکتر کاکایی در روز حافظ (حافظ پژوهی دفتر دهم)

در مقام و شخصیت حافظ و جایگاه شعر او سخن بسیار گفته‌اند و در بزرگداشت او مجالس و محافل فراوانی بر پا شده و می‌شود. ترجیع‌بند همیشگی همه آنها این است: حافظ کیست و پیامش چیست؟ پاسخ‌هایی که به این سؤالات داده‌اند نه تنها یکسان نبوده بلکه گاه تضادشان و بعدشان از یکدیگر شگفت‌انگیز است. هر کس به مقتضای فهم خویش حافظ را تأویلی می‌کند اما این که حافظ نه تنها تأویل پذیر بلکه واجب التأویل است، قولی است که جملگی بر آنند. این نیز مورد اتفاق است که حافظ درد عشقی کشیده که پرسیدنی و قابل وصف نیست. ولی در چند و چون این عشق و تفسیر و تبیین آن درد سخنان متفاوت گفته‌اند. حافظ را چگونه باید تأویل کرد و عشقش را چگونه تفسیر؟ موضوع سخن و سؤال مقاله حاضر همین است.

tavil zekr va tafsir eshgh.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک