.

بایگانی

دکتر کاکایی از مرتبۀ دانشیاری به مرتبۀ استادی ارتقا یافت

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱ نظر
kakaie

دکتر قاسم کاکایی

در آخرین جلسۀ هیئت ممیزه دانشگاه شیراز، مورخ ۲۰/۲/۸۹ پروندۀ ارتقای دکتر کاکایی به استادی بررسی و تصویب شد. دکتر کاکایی در کمترین مدت ممکن مراحل ارتقا از استادیاری به دانشیاری و سپس به استادی را طی کرده است. وی اولین دانشیار و اولین استاد بخش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز و اولین استاد در بین کلیۀ اعضای هیئت علمی گروههای معارف اسلامی سراسر کشور است. دکتر کاکایی به لحاظ ذخیرۀ امتیاز پژوهشی در بین کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز(بیش از ۷۰ عضو) دارای رتبۀ اول است. دو کتاب وی (وحدت وجود و غیاث الدین منصور) کتاب سال شده اند. دو کتاب وی (خدا محوری و وحدت وجود) در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شده اند. دکتر کاکایی تا کنون علاوه بر دهها همایش ملی و بین المللی داخل کشور، درهمایشهای متعدد بین المللی دردانشگاههایی چون نیویورک، آکسفورد، کمبریج، لندن، وین، برلین، ناپل، آتن، استانبول، دمشق و باکو به ارائۀ مقاله پرداخته و به صورت فشرده در دانشگاههای کارولینای شمالی و کالج اسلامی جاکارتا تدریس داشته است. از وی تا کنون چندین مقالۀ انگلیسی در نشریات بین المللی و   ISI  خارج از کشور منتشر شده است.