.

بایگانی

آینه های نیستی منتشر شد

۲۳ اسفند ۱۳۸۹ نظر بدهید

ayeneha

آینه های نیستی

کتاب آینه­ های نیستی(الهیات سلبی در آثار مولانا و مایستر اکهارت) تألیف اشکان بحرانی با مقدمۀ دکتر قاسم کاکایی از سوی انتشارات علم در ۴۲۶ صفحه منتشر شد. به گفتۀ دکتر کاکایی، دور نیست که این کتاب را تکمله و بلکه جلد دوم کتاب وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت به حساب آوریم به ویژه آن که این کتاب مطلب را از همان جا آغاز می‌کند که کتاب وحدت وجود بدان ختم شده است.

دکتر کاکایی در مقدمه آورده است: « این کتاب الاهیات سلبی را از دریچه‌ای نو می‌نگرد و برخی از بدفهمی‌های رایج از این نوع الاهیات را مورد نقد قرار می‌دهد و الاهیات عرفانی در این زمینه را از الاهیات کلامی متمایز می‌سازد. برخی از نویسندگان، مولوی را به لحاظ کلامی اشعری دانسته‌اند. انتقادات مولانا از دیدگاه تنزیهی معتزله نیز به این برداشت مدد رسانده است غافل از آن که مولانا خود تنزیه و سلب را- برخلاف اشاعره- به اوج می‌‌رساند لیکن معنایی بس عمیق‌تر بدان می‌بخشد. یعنی الاهیات سلبی وی را از آن نوع لاادری‌گری که خاص معتزله است به یک حیرت عرفانی و استغراق در بی چونی و بی نشانی می‌رساند. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک