.

بایگانی

بررسی تطبیقی نظریه ی تشکیک ملاصدرا و نظریه ی تمثیل آکوئیناس

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ نظر بدهید
اندیشه دینی شماره 41

اندیشه دینی شماره ۴۱

دکتر قاسم کاکایی (استاد فلسفه دانشگاه شیراز)

منصوره رحمانی (کارشناس ارشد فلسفه وکلام اسلامی)

 

چکیده

تحلیل معنا شناختی اوصاف الهی همواره مورد توجه متکلمان، فلاسفه و عرفا بوده و نظرات مختلفی در این باب بیان گردیده است. محدودیت های زبان بشری از یک طرف و وجود نامتناهی خداوند از طرف دیگر، سبب شده است که دست یافتن به تبیینی معقول از اوصاف الهی دشوار گردد. ملاصدرا با استفاده از اشتراک معنوی و تشکیک در وجود، می کوشد به گونه ای در باب اوصاف الهی سخن بگوید که هم تعالی خداوند حفظ گردد و هم شناخت و اتصاف ذات باری تعالی به اوصاف ایجابی ممکن شود ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

ایمان از دیدگاه توماس آکویناس

maqalat

مجله مقالات و بررسیها

یکی از مباحث مهم و پیچیده در حوزه الهیات، مسأله ایمان است، مهم از آن جهت که هر چه خداوند از انسان طلب کرده، بر محور ایمان دور می‌زند و در واقع کلید نجات و رستگاری در همه ادیان الهی، ایمان است و پیچیده از آن رو که حقیقتی است ذوابعاد که همین امر موجب شده است که آراء و دیدگاه‌های بسیار متفاوت و متنوعی در مورد آن ارائه شود. سنت مسیحی ایمان یکی از مهم‌ترین مسایل اخلاق دینی است و مسیحیان به پیروی از پولس قدیس ایمان را از فضایل اخلاقیدر مقابل فضایل طبیعی قرار می‌دهند. این مقاله به بحث در مورد این فضیلت از دیدگاه توماس آکوئیناس پرداخته است و مسائلی همچون  ماهیت ایمان، متعلق ایمان، جایگاه ایمان، معرفت شناسی ایمان و علل ایمان را از منظر و دیدگاه وی مورد بررسی قرار داده است

دکتر قاسم کاکایی ، دانشیار دانشکاه شیراز                     دکتر لاله حقیقت ، استادیار دانشگاه شیراز

مجله مقالات و بررسیها، دانشگاه تهران، شماره  ۷۶، ۱۳۸۳ ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک