.

خانه > تأليفات, کتاب ها > کتاب “خدا محوری” دکتر قاسم کاکایی در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شد

کتاب “خدا محوری” دکتر قاسم کاکایی در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شد

asbab

الله و نظریه الاسباب

انتشارات دارالهادی لبنان اخیراً کتاب ” خدامحوری” تألیف دکتر قاسم کاکایی را به زبان عربی منتشر کرده است. ترجمه این کتاب تحت عنوان “الله و مسألۀ الأسباب بین الفکر الإسلامی و فلسفۀ مالبرانش” توسط انتشارات دار الهادی لبنان چاپ و منتشر شد. این کتاب را عبد الرحمن العلوی به زبان عربی تر جمه کرده است و بالغ بر ۴۳۶ صفحه می باشد. این کتاب به تحلیل یکی از نظریات اندیشه اسلامی یعنی این نظر که “اثرگذار اصلی وجود خداست ” می پردازد و آن را با نظریه “علت حقیقی در وجود فقط خداست وسایر علل واسباب عللی ثانوی هستند” با تمرکزی واضح بر وجوه تشابه واختلاف میان نظریات عرفا و اشاعره و تأکید بر اندیشه های مالبرانش فیلسوف غربی بسط می دهد. متن فارسی این کتاب قبلا دو بار توسط انتشارات حکمت به چاپ رسیده است.

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات