.

خانه > تأليفات, مقاله ها > تجربه دینی و تجربه عرفانی از دیدگاه ابن عربی

تجربه دینی و تجربه عرفانی از دیدگاه ابن عربی

tajrebe

انجمن معارف اسلامی ایران ۱

بحث تجربه دینی در دو سه قرن اخیر مطرح گشته است، ولی ماده خام این بحث را گزارشهای عرفا از تجارب خویش تشکیل می دهد. این مقاله ابتدا خصوصیات تجربه دینی را از دیدگاه نظریه پردازان

tajrobe dini va tajrobe erfani va melakhaye baz shenasi an az didgah ebn arabi.pdf.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات