.

خانه > تأليفات, مقاله ها > علاءالدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود

علاءالدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود

andishe 10

اندیشه دینی ۱۰

در این مقاله ابتدا دیدگاه سمنانی در مورد وحدت عرفانی بیان شده آن‌گاه انتقادات وی نسبت به نظریه وحدت وجود و شخص ابن عربی مطرح گشته و سپس در پاسخ این سؤال که وی چگونه می‌تواند در عین عارف بودن نظریه وحدت وجود را قبول نداشته باشد، پنج توجیه و احتمال، از ضعیف به قوی، ارائه شده است. توجیه چهارم و پنجم بیش از همه مرضی نگارنده قرار گرفته و سپس این نتیجه حاصل شده که سمنانی بیانگر وحدت شهود است نه وحدت وجود.


دکتر قاسم کاکایی، دانشیار بخش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره اول جدید، شماره اول، (پیاپی ۱۰)،

sheykh aladole semnani va masale vahdate vojood.pdf

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات