.

خانه > تأليفات, مقاله ها > ایمان از دیدگاه توماس آکویناس

ایمان از دیدگاه توماس آکویناس

maqalat

مجله مقالات و بررسیها

یکی از مباحث مهم و پیچیده در حوزه الهیات، مسأله ایمان است، مهم از آن جهت که هر چه خداوند از انسان طلب کرده، بر محور ایمان دور می‌زند و در واقع کلید نجات و رستگاری در همه ادیان الهی، ایمان است و پیچیده از آن رو که حقیقتی است ذوابعاد که همین امر موجب شده است که آراء و دیدگاه‌های بسیار متفاوت و متنوعی در مورد آن ارائه شود. سنت مسیحی ایمان یکی از مهم‌ترین مسایل اخلاق دینی است و مسیحیان به پیروی از پولس قدیس ایمان را از فضایل اخلاقیدر مقابل فضایل طبیعی قرار می‌دهند. این مقاله به بحث در مورد این فضیلت از دیدگاه توماس آکوئیناس پرداخته است و مسائلی همچون  ماهیت ایمان، متعلق ایمان، جایگاه ایمان، معرفت شناسی ایمان و علل ایمان را از منظر و دیدگاه وی مورد بررسی قرار داده است

دکتر قاسم کاکایی ، دانشیار دانشکاه شیراز                     دکتر لاله حقیقت ، استادیار دانشگاه شیراز

مجله مقالات و بررسیها، دانشگاه تهران، شماره  ۷۶، ۱۳۸۳

iman az didgah tomas aukonis.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات