.

خانه > تأليفات, مقاله ها > درآمدی بر تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود و شبهه شناسی آن

درآمدی بر تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود و شبهه شناسی آن

andishe 4

اندیشه دینی ۴

نظریه وحدت وجود یکی از عمیق ترین دستاوردهای عرفان و یکی از اسرار تاریخ اندیشه بشر است. تعابیر عرفا در این مورد مختلف است. فیلسوفانی که به تجزیه و تحلیل این نظریه پرداخته اند نیز، تقریرهای گوناگون و بعضا متضادی از این نظریه بدست داده اند. متفکرانی که در وادی عرفان سیر نکرده اند، اعم از فیلسوفان، متکلمان و بعضی از فقها، اشکالاتی بر این نظریه وارد کرده آن را ناسازگار با عقل و یا ناسازگار با دین شمرده اند. این مقاله صرفا در پی آن است که به عنوان مقدمه ای برای بررسی ابعاد نظریه وحدت وجود، به جمع بندی تقریرهای مختلف این نظریه و

اشکالات وارد بر آن بپردازد

dar amadi bar taghrirhaye mokhtalef nazaryeh vahdate vojood va shobhe shenasi an.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات