.

خانه > تأليفات, مقاله ها > وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل

وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل

andishe 5

اندیشه دینی ۵

نظریه وحدت وجود همواره به عنوان امری تناقض آمیز و محتوی پارادوکس های بسیار تلقی شده است. ولی عرفا مدعی اند که همین امر متناقض نما را تجربه و شهود کرده اند. اما آیا ایشان توان آن را داشته اند که این امر را برای دیگران تبیین و یا تعبیر نمایند؟ این مقاله برآن است تا نشان دهد که نظریه وحدت وجود را نمی توان تعبیر عقلانی و فلسفی کرد و عرفا ناچارند که این نقیصه را با تمثیل جبران نمایند. در این مقاله ابتدا نسبت بین تجربه و تعبیر وحدت وجود بررسی و سپس علت بیان ناپذیری تجربه عرفانی ذکر شده است. آنگاه تناسب تجربه عرفانی با عالم خیال بیان گشته و سرانجام چند تمثیل معروف که عرفا در مورد وحدت وجود بکار برده اند، بررسی و تحلیل شده است

اندیشه دینی تابستان و پاییز ۱۳۸۰; ۳(۴-۳):۷۹-

/vahdat vojood, tajrobe, tabir, tamsil.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

  • مقایسه عرفان ابن عربی و اکهارت متن سخنرانی دکتر قاسم کاکایی در نشست کتاب ماه ادبیات و فلسفه که با عنوان "عرفان ابن عربی و اکهارت" در تاریخ 24/4/82 ...
  • دین شناسی تطبیقی اطلاعات حکمت و معرفت- شماره 107- دین شناسی تطبیقی: روش، ضرورت، پیشفرض، نتایج- گفت و گو با قاسم کاکایی- زهره همت نا...
  • فلسفۀ تطبیقی چیست؟ حکمت اسلامی شمارۀ 34- در آبان 1393 دهمین پیش همایش حکیم طهران با همکاری دانشگاه شیراز و مجمع عالی حکمت اسلامی در دان...
  • همايش علمي امام محمد غزالي همايش علمي امام محمد غزالي به مناسبت نهصد و پنجاهمين سالگرد تولد وي   انجمن حكمت و فلسفه ايران   شنبه و يك...
  • اندیشه دینی شماره 53 به صورت الکترونیکی منتشر شد فصلنامه اندیشه دینی شماره 53 منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگ...

برخی از تألیفات