.

خانه > تأليفات, مقاله ها > وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت

وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت

 

shuhud

پژوهشهای فلسفی – کلامی ۵

نظریه وحدت وجود که از جانب عرفا مطرح شده به علت دور از عقل بودن و نیز به علت مخالفت با بعضی از ظواهر متون مقدس، مورد مخالفتهای فراوان قرار گرفته است. جمعی از طرفداران این نظریه برای کاستن این مخالفتها، آن را به وحدت شهود تاویل کرده اند و آن را بیشتر مقوله ای معرفت شناختی قلمداد کرده اند تا مقوله ای وجودشناختی. مقاله حاضر به بررسی این امر از دیدگاه دو عارف شرق و غرب ، ابن عربی و اکهارت می پردازد و

نشان می دهد که تفکیک بین وحدت وجود و وحدت شهود با مبانی عرفا سازگار نیست.

دکتر قاسم کاکایی،پژوهشهای فلسفی و کلامی، سال ۲، شماره ۱، زمستان ۷۹

vahdate voojood ya vahdate shoohood az didgah ebne arabi va mayster eckhart.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email
  1. عباس زارع
    ۵ آذر ۱۳۹۴ در ۰۷:۲۹ | #1

    موضوعات مورد توجه در محتوای ارائه شده در این سایت ؛ بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است ؛ و پژوهشهای جناب دکتر کاکایی نیز ؛ مزید بر مزیت شده و مقالات را خواندنی تر می نماید. اینجانب که در حالا حاضر به مرور مثنوی و تامل در مضامین و معارف بزرگ این دستاورد عظیم ؛ افتخار اشتغال یافته ام ؛ از این مقالات بهره وافر می برم ؛ سپاسگزار خواهم شد ترتیبی اتخاذ نمایید ؛ بتوانم سهل تر مقالات مزبور را دریافت نمایم . با سپاس ؛ عباس زارع

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات