.

خانه > تأليفات, مقاله ها > قرآن و روش تفسیر آن از دیدگاه ابن عربی

قرآن و روش تفسیر آن از دیدگاه ابن عربی

 

bayyenat 32

مجله بینات

ابن عربی، به عنوان عارفی برجسته، قطعا قرآن را به عنوان یکی از منابع مهم معرفتی می شمارد و در موارد مختلف بدان استناد می جوید. به نحوی که می توان وی را مفسر قرآن محسوب کرد. از نظر وی، قرآن کلیدی است که خدا برای انسان قرار داده و از او خواسته است که از در وارد شود نه از پنجره که سوء ادب محسوب می شود

دکتر قاسم کاکایی     محله بینات، سال هشتم، شماره ۳۲

quran va raveshhaye tafsir az didgah ebne arabi.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات