.

خانه > تأليفات, مقاله ها > وحدت آفاقی وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت

وحدت آفاقی وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت

kheradname 24

خردنامه صدرا ش. ۲۴

ابن عربی و اکهارت مانند هر اندیشمندی دیگر، در پی ریزی جهان بینی خود، در پی شناخت هستی و وجودند. لیکن رویکردشان به “وجود” صرفا از سر فلسفه ورزیدن خشک و بی روح نیست بلکه در هستی، امری قدسی و الهی یافته اند که موجد نوعی “هیبت” در درون عارف است. اصولا در مکتب وحدت وجود، وحدت و الوهیت از هم جدا نیستند. بنابراین، “وجود” برای امثال ابن عربی و اکهارت معنایی فراتر از “وجود” برای فلاسفه دارد

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه صدرا،شماره ۲۴، تابستان ۱۳۸۰

vahdate afaghi voojood az didgah ebn arabi v mahster eckhart.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات