.

خانه > تأليفات, رویدادها, مقاله ها > معرفت نفس و معرفت رب از دیدگاه ابن عربی

معرفت نفس و معرفت رب از دیدگاه ابن عربی

 

oxford

دانشگاه آکسفورد

در اردیبهشت سال ۱۳۸۵  دکتر قاسم کاکایی  به دعوت انجمن محیی الدین ابن عربی واقع در آکسفورد انگلستان در سمپوزیوم سالانۀ این انجمن تحت عنوان “خود را بشناس” شرکت کرد. در این نشست که به مدت دو روز در دانشگاه آکسفورد برگزار شد متفکران و ابن عربی پژوهانی از کشورهای مختلف به ارائۀ مقاله پرداختند. مقالۀ انگلیسی دکتر کاکایی جزو مقالات برگزیده بود که اخیرا توسط وی بسط وتکمیل یافت و در ژانویۀ ۲۰۰۸  در  مجلۀ زیر منتشر شده است و اصل مقاله ضمیمه می باشد.  

Journal of Muhyiddin Ibn Arabi Society no.42

[download id=”15″ format=”3″]

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات