.

خانه > تأليفات, رویدادها, مقاله ها > خدا و جهانی شدن

خدا و جهانی شدن

viena

کنفرانس خدا و جهانی شدن

در خرداد ماه ۱۳۸۲ به دعوت دانشگاه وین، کنفرانس بزرگ “خدا و جهانی شدن ” در کشور اتریش برگزار شد. این کنفرانس را شانزده دانشگاه از شانزده کشور اروپایی حمایت می کردند. در این کنفرانس ۱۰ روزه، حدود ۴۰ استاد از دانشگاههای مختلف اروپا و آمریکا به ارائۀ مقاله پرداختند. دکتر قاسم کاکایی نیز تنها مسلمانی بود که با مقاله ای تطبیقی در مورد خدا از دیدگاه عرفان مسیحی و عرفان اسلامی، در این کنفرانس شرکت داشت. حدود ۹۰ دانشجوی دکتری الهیات از۱۶ کشور اروپایی نیز مستمعان اصلی این کنفرانس را تشکیل می دادند. پرسش و پاسخهای جدی از سوی استادان ودانشجویان، قرار گرفتن مقالات در اختیار کلیۀ شرکت کنندگان از یک ماه قبل از کنفرانس و تشکیل کمیته های فرعی برای نقد و بررسی مقالات، از ویژگیهای این کنفرانس بود. مجموعۀ مقالات این کنفرانس اخیرا منتشر شده است. مقالۀ دکتر قاسم کاکایی ضمیمه می باشد

[download id=”14″ format=”3″]

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات