.

خانه > رویدادها > کنگره بین المللی مکتب شیراز

کنگره بین المللی مکتب شیراز

maktabe shiraz

آرم همایش

مکتب شیراز، به دوره ای از تاریخ فلسفه اسلامی اطلاق می شود که حد فاصل خواجه نصیرالدین طوسی  و میرداماد (قرون هفتم تا دهم هجری) است . به لحاظ جغرافیایی، حیات فلسفه اسلامی در این دوران بیشتر در شیراز و فارس قدیم ( باتوجه به حوزه های فلسفی آن ) جریان دارد. حداقل۲۰ فیلسوف را می توان یافت که دراین دوران صاحب آثار قابل توجه اند . صوفیان و عارفان درخور توجّهی نیز دراین دوران تاریخی و در این حوزه جغرافیایی فعال بوده اند که بر فلسفه نیز بی تأثیر نبوده اند . 

       آنچه در این دوران مشهود است عبارت است از : غلبه دیدگاهها و آثار کلامی ، رواج شرح و حاشیه نویسی، غلبه حکمت اشراق ، رنگ شیعی گرفتن تفکرات  فلسفی و بطور کلی کلامی شدن فلسفه و یا فلسفی شدن کلام .

       ریشه بسیاری از ابداعات فلسفی ملاصدرا و حکمت متعالیه او را باید در مباحث فلسفی و جدلهای کلامی این دوران جستجو کرد. به هرحال ، بدون شناخت مکتب فلسفی شیراز ، شناخت سیر بعدی فلسفه اسلامی غیر ممکن است. به همین مناسبت با همکاری چندین ارگان همچون فرهنگستان هنر و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، کنگره بزرگ  و بین المللی مکتب شیراز در آذر ماه ۱۳۸۷ در تهران و شیراز برگزار خواهد شد .

 رئیس کمیته علمی :    دکتر قاسم کاکایی

 اعضای کمیته علمی :  ۱- دکتر غلامرضا اعوانی        ۲- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی 

۳- دکتر شهرام پازوکی     ۴- دکتر نصرالله پورجوادی      ۵- دکتر محسن کدیور      ۶- دکتر شهین اعوانی       ۷- دکتر سعید زاهد زاهدانی     ۸- حجت الا سلام و المسلیمن محمد برکت

 مدیر اجرایی : احمد  مظاهری

فراخوان مقاله

الف-مباحث تاریخی

۱-    مکتب شیراز چیست و خصوصیات آن کدام است؟

۲-    آیا مکتب شیراز دوره‌ی فترت فلسفه و حکمت اسلامی است؟

۳-    عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیدایش مکتب شیراز

۴-    مکتب شیراز وفلسفه‌ی مشاء

۵-    مکتب شیراز و حکمت اشراق

۶-    مکتب شیراز و کلام

۷-    مکتب شیراز و عرفان نظری

۸-    مکتب شیراز و تفسیر قرآن

۹-    مکتب شیراز از نگاه هانری کوربن

۱۰-دارالعلم شیراز در قرون هفتم، هشتم و نهم

۱۱- خواجه نصیرالدین طوسی و مکتب شیراز

۱۲- شیراز برج اولیا

۱۳- مکتب شیراز و حکومت صفوی

۱۴- مدرسه‌ی منصوریه و نقش آن در مکتب شیراز

۱۵-مدرسه‌ی خان ترکیبی از فلسفه وهنر

۱۶- مکتب شیراز در هند و هرات

۱۷- مکتب شیراز در دولت عثمانی( عراق)

۱۸- مکتب شیراز در تبریز

۱۹- خاندان دشتکی

۲۰- موقوفات دشتکی ها در مکه و مدینه

                                                      ب-فلاسفه و متکلمان

 ۱- قطب الدین شیرازی سلسله جنبان مکتب شیراز

۲- قاضی عضدالدین ایجی

۳-  میرسیدشریف جرجانی

۴-  صدرالدین دشتکی ( سید سند)

۵- غیاث الدین منصور دشتکی

۶-جلال الدین محمد دوانی

۷- شمس الدین محمد خفری

۸- قاضی میر حسین میبدی

۹- حاج محمود نیریزی

۱۰- شاه طاهر شیرازی

۱۱- میر فتح الله شیرازی

۱۲- حبیب الله باغنوی

۱۳- قاضی بیضاوی مؤلف انوار التتریل و اسرار التأویل

                                                        ج-عرفا وصوفیه 

۱- شیح روزبهان بقلی

 ۲- شاه داعی شیرازی

۳- محمود دهدار

۴- محمد دهدار

۵- شمس الدین محمد لاهیجی

۶- رکن الدین بیضاوی شیرازی ( بابارکنا)

                                                             د-متفرقه

۱- مکتب شیراز و منطق

۲- معمای جذر اصم درمکتب شیراز

۳- مکتب شیراز و حکمت متعالیه ملاصدرا

۴-نسخه شناسی مکتب شیراز با تکیه بر نسخه های خطی منتشر نشده

 

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات