.

خانه > نقد و بررسی > سه سده حکمت و عرفان در شیراز (گفت و گو با دکتر قاسم کاکایی)

سه سده حکمت و عرفان در شیراز (گفت و گو با دکتر قاسم کاکایی)

shiraz

شیراز

گردهمایی “مکتب شیراز” که قرار است توسط فرهنگستان هنر برگزار شود، دارای گروه‌های مختلفی است. یکی از آنها،گروه حکمت و عرفان است که دبیری آن برعهدۀ دکتر قاسم کاکایی است. در گفت و گو با ایشان، سه سده حکمت و عرفان در حوزۀ جغرافیایی شیراز و اوج و فرود عرفان و فلسفه را در این دورۀ زمانی بررسی کرده‌ایم.

کاوه خورابه، آینه خیال، شمارۀ ۳، دی ۱۳۸۶ [download id=”12″ format=”3″]
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات