.

خانه > تأليفات, رویدادها, کتاب ها > کتاب وحدت وجود در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شد

کتاب وحدت وجود در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شد

وحده الوجود بقرائتی ابن عربی و مایستر ایکهارت
وحده الوجود بقرائتی ابن عربی و مایستر ایکهارت

انتشارات دارالهادی لبنان اخیراً کتاب وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت تألیف دکتر قاسم کاکایی را به زبان عربی منتشر کرده است. ترجمه این کتاب تحت عنوان “وحده الوجود بقرائتی ابن عربی و مایستر ایکهارت“توسط انتشارات دار الهادی لبنان چاپ و منتشر شد. این کتاب را عبد الرحمن العلوی به زبان عربی تر جمه کرده است و بالغ بر ۷۰۰ صفحه می باشد. استاد مصطفی ملکیان در مقدمه فارسی این کتاب می نویسد:

“نویسنده در این کتاب چه می کند؟ می توان گفت که نویسنده در باب آرا و نظریات ابن عربی و اکهارت به چهار کار دست می یازد: الف) شرح، یعنی مکشوف و آشکار ساختن آنچه محجوب و نهفته است ، تصریح آنچه مضمر است ، و ایضاح پیش فرضها و لوازم هر قول. ب) تحلیل ، یعنی وا شکافی مفاهیم کلیدی و عمده مانند: وحدت وجود، حلول، اتحاد، وحدت شهود، وجود مطلق ، ظهور، تجّلی، فنا، تعین، ذات، اسم، صفت، محو تعین، نفی صفات، وحدت در کثرت، عین ثابت، نفس، خیال، تنزیه و تشبیه. ج) مقایسه، یعنی ارائه موارد اتفاق و تشابه، موارد اختلاف و تفاوت نظر، و تعیین قوت و ضعف نسبی آرا نظریات، در قیاس با یکدیگر. د) نقد، یعنی نشان دادن صحت یا سقم هر مدعا و قوت یا ضعف هر دلیل. خواندن و باز خواندن این اثر ارجمند برای همه علاقه مندان به مطالعات تطبیقی در عرفان فرض عین است، علی الخصوص که، به زبان فارسی، هم نخستین اثری است که در معرفی مایستر اکهارت منتشر می گردد و هم نخستین اثری که با رویکردی تحلیلی به دیدگاههای ابن عربی نزدیک می شود”. متن فارسی این کتاب قبلا سه بار توسط انتشارات هرمس به چاپ رسیده و اکنون در آستانه چاپ چهارم است. این کتاب در سال ۱۳۸۲ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شد.

[download id=”1″]

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات