.

خانه > رویدادها > دکتر کاکایی از ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مستعفی شد

دکتر کاکایی از ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مستعفی شد

دانشگاه شیراز - shiraz university

در پی عوض شدن مدیریت دانشگاه شیراز، دکتر قاسم کاکایی نیز از سمت ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه مستعفی شد. وی اولین عضو هیئت علمی است که سه بار به ریاست این دانشکده منصوب شده است. جالب آن که در این سه بار، دکتر کاکایی در سه رتبۀ مختلف علمی قرار داشته و سه حکم ریاست را در سه دولت با گرایشهای سیاسی مختلف دریافت کرده است:
۱- با رتبۀ مربی (دانشجوی دکتری) در سال ۱۳۷۵ (دولت سازندگی)
۲– با رتبۀ استادیاری درسال ۱۳۸۲ (دولت اصلاحات)
۳- با رتبۀ دانشیاری در سال ۱۳۸۶ (دولت فعلی).

وی، همچنین، تنها عضو هیئت علمی دانشکدۀ فعلی است که در زمانی که دو دانشکدۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی از یکدیگر تفکیک نشده و یک دانشکده بودند، مسئولیت آن دانشکدۀ بزرگ را بر عهده داشت.

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات