.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۳ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۳ منتشر شد

andishe 23

اندیشه دینی ۲۳

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۳ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

هیئت تحریریه
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر احمد احمدی
دکتر ونسان برومر
دکتر دیوید بورل
دکتر شهرام پازوکی
دکتر محمد مهدی جعفری
دکتر محسن جوادی
دکتر ویلیام چیتیک
دکتر سید علی اکبر حسینی
دکتر علی محمد ساجدی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر عبدالرسول کشفی
دکتر سید حسین نصر
دکتر محمد یوسف نیری
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج
استاد دانشگاه نوتردام آمریکا
دانشیار پژوهشکده حکمت و فلسفه
استاد دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه قم
استاد دانشگاه دولتی نیویورک
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
دانشیار  دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
استاد دانشگاه جورج واشنگتن
دانشیار دانشگاه شیراز
بخش فارسی
مقالات فارسی
چیستی مکاشفه و تجربه عرفانی از دیدگاه ابن سینا…………………………….
دکتر بیوک علیزاده              عباس احمدی سعدی
دین و دینداری در الاهیات شلایرماخر…………………………………………………..
دکتر حسن قنبری
قاعده “بسیط الحقیقه” و کاربردهای آن در اندیشه صدرایی………………..
دکتر محمدعلی خورسندیان
علم موجودات مادی و علم به موجودات مادی از نظر ملاصدرا……………..
علی رضا فاضلی
بررسی دو دیدگاه معاصر درباره اهداف بعثت و شوؤن رسالت……………….
دکتر فروغ السادات رحیم پور
عصمت پیامبر(ص) و سوره عبس ………………………………………………………….
محمدحسن صرام مفروز
چکیده مقاله انگلیسی به فارسی………………………………………………………………
بخش انگلیسی
مقاله انگلیسی
آیا جهانی شدن گفت و گویی میان تمدن‌هاست؟………………………………..
دکتر علی پایا
چکیده مقالات فارسی به انگلیسی………………………………………………………..
 
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه
ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز
نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، صندوق پستی ۱۱۱۹، تلفن: ۶۲۹۲۲۰۲ (۰۷۱۱)
دورنگار: ۶۲۶۹۲۲۵ (۰۷۱۱)          E- Mail: andisheh@rose.shirazu.ac.ir

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات