.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۶ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۶ منتشر شد

andishe 26

اندیشه دینی ۲۶

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۶ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

هیئت تحریریه

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر احمد احمدی
دکتر ونسان برومر
دکتر دیوید بورل
دکتر شهرام پازوکی
دکتر محمد مهدی جعفری
دکتر محسن جوادی
دکتر ویلیام چیتیک
دکتر سید علی اکبر حسینی
دکتر علی محمد ساجدی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر عبدالرسول کشفی
دکتر سید حسین نصر
دکتر محمد یوسف نیری
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج
استاد دانشگاه نوتردام آمریکا
دانشیار پژوهشکده حکمت و فلسفه
استاد دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه قم
استاد دانشگاه دولتی نیویورک
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
دانشیار  دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
استاد دانشگاه جورج واشنگتن
دانشیار دانشگاه شیراز
فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۷
بخش فارسی
مقالات فارسی
نقد روایت پاول چرچلند از فیزیکالیسم حذف‌گرایانه
دکتر عبدالرسول کشفی
ماهیت ایمان دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و پل تیلیخ
دکتر مجید صادقی حسن‌آبادی     حمید رضا عبدلی
بهشت و پاداش زنان
محمود حاجی احمدی
قوامیت مرد از نگاه قرآن کریم و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
بررسی تطبیقی حدوث و قدم کلام خدا در اسلام و مسیحیت
دکتر علی اکبرافراسیاب پور
بررسی و ارزیابی زمینه فلسفی و روش‌های آموزشی چهار رویکرد تربیت اخلاقی معاصر
شهربانو حقیقت دکتر محمد مزیدی
چکیده مقاله انگلیسی به فارسی
بخش انگلیسی
مقاله انگلیسی
اسلام و نظریه جنگ عادلانه

دکتر محمد لگنهاوزن

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات