.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۴ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۴ منتشر شد

۷ دی ۱۳۸۶ دکتر کاکایی لطفا نظرتان را بنویسید نظرهای این نوشته
کلمات کلیدی:
andishe 24

اندیساه دینی ۲۴

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۴ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

هیئت تحریریه
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر احمد احمدی
دکتر ونسان برومر
دکتر دیوید بورل
دکتر شهرام پازوکی
دکتر محمد مهدی جعفری
دکتر محسن جوادی
دکتر ویلیام چیتیک
دکتر سید علی اکبر حسینی
دکتر علی محمد ساجدی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر عبدالرسول کشفی
دکتر سید حسین نصر
دکتر محمد یوسف نیری
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج
استاد دانشگاه نوتردام آمریکا
دانشیار پژوهشکده حکمت و فلسفه
استاد دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه قم
استاد دانشگاه دولتی نیویورک
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
دانشیار  دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
استاد دانشگاه جورج واشنگتن
استاد دانشگاه شیراز
 

 فاعلیت الهی از دیدگاه سهروردی

دکترسیدمحمدعلی دیباجی

 

 ماهیت و وجود از نگاه شیخ اشراق

دکتر محمد ذبیحی

 

 مقایسه دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا در نسبت عقل، اراده و اختیار به خدا

دکتر زهره توازیانی

 

 سعادت و شقاوت در حیات جاویدان از نگاه ابن سینا

حمید رضا خادمی

 

 شعر و شاعری از نگاه قرآن و حدیث

دکتر علی اکبر کلانتری

تأثیر مبانی نفس شناختی ملاصدرا بر معرفت شناسی او

ناصر مؤمنی

بررسی انتقادی براهین انحصارگرایانه مذهبی پلانتینجا

دکتر امیر حسان کرباسی زاده

مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه
ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز
نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، صندوق پستی ۱۱۱۹، تلفن: ۶۲۹۲۲۰۲ (۰۷۱۱)
دورنگار: ۶۲۶۹۲۲۵ (۰۷۱۱)          E- Mail: andisheh@rose.shirazu.ac.ir

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات