.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۲ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۲ منتشر شد

andishe

اندیشه دینی ۲۲

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۲ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

هیئت تحریریه

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر احمد احمدی
دکتر ونسان برومر
دکتر دیوید بورل
دکتر شهرام پازوکی
دکتر محمد مهدی جعفری
دکتر محسن جوادی
دکتر ویلیام چیتیک
دکتر سید علی اکبر حسینی
دکتر علی محمد ساجدی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر عبدالرسول کشفی
دکتر سید حسین نصر
دکتر محمد یوسف نیری
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج
استاد دانشگاه نوتردام آمریکا
دانشیار پژوهشکده حکمت و فلسفه
استاد دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه قم
استاد دانشگاه دولتی نیویورک
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
دانشیار  دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
استاد دانشگاه جورج واشنگتن
دانشیار دانشگاه شیراز
·      عام گرایی و خاص گرایی در فرااخلاق
دکتر سروش دباغ
· آثار نظریه دهر و حدوث دهری در حکمت یمانی میرداماد.
دکتر زهرا مصطفوی
· تأملی در آرای هایدگر و گادامر
مریم پهلوان              دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
· حکمت یا رویکرد وجودی به وجود
دکتر سید مهدی امامی جمعه
· معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)
کبری مجیدی بیدگلی
· پیامبر اسلام(ص) و جهان‌بینی تمدن‌ساز دینی
شکرالله خاکرند   دکتر اصغر منتظر القائم دکتر محمدعلی چلونگر
· بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره وحدت شخصی وجود
.
دکتر محمدجواد رضایی                   دکتر مهدی دشت بزرگی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه
ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز
نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، صندوق پستی ۱۱۱۹، تلفن: ۶۲۹۲۲۰۲ (۰۷۱۱)

دورنگار: ۶۲۶۹۲۲۵ (۰۷۱۱)          E- Mail: andisheh@rose.shirazu.ac.i

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات