.

خانه > تأليفات, کتاب ها > فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی

فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی

farhang erfan

فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی

فرهنگ اصطلاحات
عرفان اسلامی
انگلیسی ـ فارسی / فارسی ـ انگلیسی
* انتشارات سهروردی
امروزه با توجه به اهمیت گفت وگوی بین فرهنگ ها و آشنایی هرچه بیشتر و دقیقتر فرهنگ های گوناگون و تمدن های زنده دنیا با منابع و متون یکدیگر و بویژه باتوجه به اهمیت گفت وگوی ادیان مختلف به عنوان یکی از مهمترین ساحت ها و عناصر سازنده فرهنگ و تمدن، ضرورت عرضه معارف بنیادین و متون معتبر دینی به زبان های گوناگون، بیش از پیش آشکار شده است. در این میدان رقابت، که پیروان همه ادیان در حال عرضه معارف دینی خویش هستند، عالمان مسلمان نیز باید خود را برای یک گفت وگوی جدی آماده کنند. بدون شک، معرفی ابعاد گوناگون فرهنگ غنی اسلام و نشان دادن زیبایی ها و جاذبه های آن به مردم دنیا جز از طریق ترجمه و انتقال مفاهیم اسلامی به زبان های دیگر امکانپذیر نیست.در این راستا، تهیه و تدوین فرهنگ تخصصی دو یا چندزبانه اصطلاحات علوم اسلامی ضرورت دارد. منظور از علوم اسلامی، علومی است که به دو دسته کلی قابل تقسیم است: علوم عقلی شامل عرفان، تصوف، فلسفه، کلام، اخلاق، منطق و علوم نقلی شامل: فقه، اصول فقه، تفسیر و علوم قرآنی، رجال و درایه و ادبیات (صرف، نحو، معانی و…).کتاب حاضر نخستین مجلد از مجلدات نه گانه ای است که به اصطلاحات عرفان اسلامی و تصوف اختصاص دارد. در بخش فارسی ـ انگلیسی حدود ۶۵۰۰ مدخل و ۱۲۰۰۰معادل و در بخش انگلیسی ـ فارسی حدود ۹۵۰۰ مدخل و ۱۳۰۰۰معادل را در خود جای داده است.از جمله پدیدآورندگان این اثر عبارتند از: دکتر مصطفی ملکیان، دکتر قاسم کاکایی، دکتر حسینعلی شیدانشید، دکتر محمود کریمی، مرتضی کریمی نیا، ، دکتر محمدعلی شمالی، سعید عدالت نژاد، حسین عشاقی، احمدرضا جلیلی و… با ویراستاری سیدمحمودموسوی به همراه مقدمه و اصلاحات دکتر سیدحسین نصر.

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات