.

خانه > تأليفات, کتاب ها, نقد و بررسی > نقد دکتر نصرالله حکمت بر کتاب وحدت وجود

نقد دکتر نصرالله حکمت بر کتاب وحدت وجود

nasrullah he;mat

نصرالله حکمت

دکتر نصرالله حکمت پس از آن که بیش از پنج سال از انتشار کتاب وحدت وجود، تألیف دکتر قاسم کاکایی، گذشته و چاپ سوم آن تقریباً نایاب شده بود، نقد مفصلی را در مورد آن نوشته و برای مجله حکمت و فلسفه فرستاده اند. این نقد در شماره ۹ این مجله به چاپ رسیده است.  ایشان نوشته اند که ” ما سه دسته اشکال در این کتاب یافته ایم: ۱- اشکالات ساختاری ۲- اشکالات ارجاعی ۳- اشکالات محتوایی. اکثر اشکالات محتوایی، ناشی از اشکالات دسته اول و دوم است”. سپس گفته اند که “می توان از اشکالات ساختاری آن چشم پوشی کرد….اما نکته ای که به هیچ رو نمی توان از آن چشم پوشید و آن را نادیده گرفت، اشکالات ارجاعی این کتاب است که خود مولد بسیاری ار اشکالات محتوایی آن شده است”. سپس ایشان بطور مفصل اشکالات ارجاعی را ذکر کرده و تقریباً تمام نقد خود را بر آن مبتنی ساخته اند.

./bakhsh ebn arabi az ketab vahdat voojood be revayat ebn arabi va mayster eckhart.pdf

(پاسخ دکتر کاکایی)

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات