.

خانه > رویدادها > کرسی نظریه پردازی: نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی

کرسی نظریه پردازی: نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی

Dr. Kakaie

دکتر قاسم کاکایی

مرکز نظریه پردازی دانشگاه شیراز کزسی نظریه پردازی نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی را به شرح زیر برگزار خواهد کرد. در این کرسی، پژوهشگری از دانشگاه اصفهان مدعی است که با برخی رهیافتهای قرآنی، مکتبی جدید در نشانه شناسی و زبانشناسی پی نهاده است. دکتر قاسم کاکایی و یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز این نظریه را نقد خواهند کرد و با صاحب این نظریه به بحث خواهند نشست.

پژوهشگر: دکتر محمد خاقانی اصفهانی ( استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان)

ناقدان: ۱- دکتر قاسم کاکایی ( استاد فلسفه اسلامی دانشگاه شیراز)

۲- دکترعلیرضا خرمایی (استادیار زبانشناسی دانشگاه شیراز)

زمان: دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱– ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر

مکان: شیراز- میدان ارم- دانشگاه شیراز- پردیس ارم- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان شماره ۴- تالار علامه جعفری

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات