.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۰ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۰ منتشر شد

 

andisheh 40

اندیشه دینی شماره ۴۰

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۰ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومر

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

بخش فارسی

مقالات فارسی

 

منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه کلیه……………………………………………….

دکتر اسداله فلاحی     

تناظر عالم صغیر و عالم کبیر از نگاه حکیم افضل الدین کاشانی…………………..

دکتر احسان قدرت‌اللهی                                      مهدی فرحناکی                                                    

دلالت معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی ………………………………………….  

عباس دهقانی‌نژاد                                        دکتر محمد سعیدی مهر                                   

مفهوم زیبایی نزد توماس آکویینی………………………………………………………………….   

هادی ربیعی                                                    دکتر شهرام پازوکی 

جدال افلاطونی………………………………………………………………………………………………..

علی فتحی 

مطالعه‌ی تطبیقی حدوث عالم در حکمت صدرا و نهج البلاغه……………………… 

دکتر علی ارشد ریاحی                                        ملیحه جمشیدیان

مشائیان و نظریل تجرید………………………………………………………………………..

دکتر سید علی علم الهدی

مسأله‌ی فیض در حکمت اسلامی……………………………………………………………………

محمدعلی اخویان

چکیده مقالات فارسی به انگلیسی

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات