.

خانه > صوت و تصویر > حکمت متعالیه و وحدت وجود

حکمت متعالیه و وحدت وجود

قاسم کاکایی

قاسم کاکایی

در بهمن ماه ۱۳۸۹ از سوی دانشگاه شیراز با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  تهران و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم همایشی فلسفی تحت عنوان «مسائل کهن و پاسخهای نو» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار شد. دکتر قاسم کاکایی نیز دز این همایش تحت عنوان «حکمت متعالیه و وحدت وجود” سخنرانی کرد. باشگاه اندیشه دانشگاه تهران اخیرا فایل صوتی این سخنرانی را بر روی سایت خود قرار داده است. با تشکر از این باشگاه، شما میتوانید این فایل صوتی را در اینجا دانلود کنید.

vahtad.mp3

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email
  1. ۲۳ آبان ۱۳۹۰ در ۲۰:۲۷ | #1

    در عرفان و فلسفه چون اعتقاد به وجود خالقی ماورای عالم موجود و ذاتی متعالی از همه چیز نداشته، و حقیقت ذات احدیت را همان جلوه‌های مختلف و مظاهر گوناگون اشیا شمرده و اعیان موجودات را عین ذات خدا می‌دانند لذا دنبال دلیلی برای اثبات خدایی که غیر از وجود خود موجودات باشد نمی‌گردند و تنها همان خدایی را اثبات می‌کنند که عین همین اشیا است

    واین مخالف مکتب اهل بیت وتمام انبیاست توبه کنید

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات