.

خانه > نقد و بررسی, ياد استاد > عرفان آیت‌الله بهجت در تبعیت مطلق از شرع اسلام بود

عرفان آیت‌الله بهجت در تبعیت مطلق از شرع اسلام بود

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز با اشاره به عمل به واجبات و مستحبات و پرهیز از مکروهات و محرمات به عنوان سرلوحه اخلاقی آیت‌الله بهجت، تبعیت مطلق ایشان از شرع اسلام را مورد تأکید قرار داد.

ayatullah bahjat

آیت الله محمد تقی بهجت

خبرگزاری مهر – دکتر قاسم کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت آیت الله بهجت در خصوص ویژگی معرفتی و اخلاقی ایشان به خبرنگار مهر گفت: ویژگی مهم معرفتی ایشان عرفان فقاهتی بود یعنی عرفان ناب شیعی، که راه عرفان را در تبعیت مطلق از شرع می‌دانستند.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز به نقل خاطره‌ای از ایشان پرداخت و اظهار داشت: مرحوم بهجت و نجابت از شاگردان حضرت آیت الله سید علی قاضی استاد اعظم عرفان زمانه خود بودند. آیت الله نجابت نقل می‌کردند که  روزی همراه آیت الله بهجت در محضر استاد قاضی بودیم آیت الله بهجت که در آن موقع یک طلبه جوان بودند به حضرت آیت الله قاضی گفتند که عده‌ای با سعایت از تدریس شما به پدرم از محضر شما بد گفتند و پدرم که در ایران بود به من نامه نوشت و مرا از محضر کلاسهای شما منع کرد، وقتی ایشان به استاد گفتند که چنین مسئله‌ای برایم پیش آمده آیت الله قاضی گفتند که از محضر مرجعی که تقلید می‌کنید بپرسید.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اخلاق و عرفان یادآور شدند: آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید آیت الله بهجت او را به اطاعت از پدر و اجابت خواسته او مکلف دانستند. مرحوم بهجت علیرغم اینکه علاقه وافر به حضور در کلاسهای آیت الله قاضی داشت خواسته پدر را اجابت کرد و از دروس عرفانی این استاد بی بهره ماندند. خداوند هم به همین خاطر به ایشان عنایت کردند و ایشان به آن مقام والای عرفانی دست یافتند.

کاکایی در ادامه گفت: عرفان یک بعد عملی دارد و یک بعد نظری و آیت الله بهجت در بعد عملی تبعیت کامل از شریعت داشتند و معتقد بودند در بعد معرفتی تا به چیزی به یقین نرسیده باشیم دنبال آن نرویم. لذا باید به آن چیزی که علم داریم عمل کنیم و در این صورت خداوند به آن چیزهایی که علم ندارید آنها را هم به شما می‎شناساند. باید معلومات خود را عمل کنیم و به دنبال عرفانهای کاذب از نوع خیالپردازیها و چیزهای خارق العاده نرویم در این صورت خدا هم چیزهایی که نمی‌دانیم برایمان معلوم می‌سازد..

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email
  1. محمد علی
    ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۶:۵۱ | #1

    رحمت خدا براو و هم کیشانش

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات