.

خانه > تأليفات, مقاله ها > اختفای احوال باطنی در آثار مولانا و مسألۀ تعریف عرفان

اختفای احوال باطنی در آثار مولانا و مسألۀ تعریف عرفان

 

religion

مجله ادیان و عرفان

مجله ادیان و عرفان، دانشگاه تهران ، دفتر ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

قاسم کاکایی          اشکان بحرانی

 

 

چکیده

در این جستار، کوشش ما بر آن است که به دو پرسش پاسخ دهیم. پرسش نخست این است که غیبت یا به عبارت دیگر، اختفای احوال باطنی در آثار مولانا چه معنا، اهمیت و پیامدهایی دارد؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا مقصودمان را از غیبت احوال باطنی روشن می­کنیم. در وهلۀ بعد و پس از بررسی اجمالی غیبت احوال باطنی در آثار عارفان مسیحی و مسلمان، در سده­های میانۀ میلادی، نگاه مولانا به احوال باطنی را بر می­رسیم و پس از آن پیامدهای این نگاه و واکنش­های مولانا را بر می­شماریم. این واکنش­ها عبارت­اند از خوارداشت کرامات و احوال باطنی، سکوت در برابر احوال باطنی و سرانجام پذیرش وقوع احوال باطنی و بیان احوال باطنی در لفافه و از زبان دیگران. در بخش پایانی این مقاله، به این بحث می­پردازیم که با وجود سکوت مولانا و امتناع وی از سخن گفتن در باب احوال باطنی­اش بر اساس کدام تعریف/تعاریف از عرفان او را در شمار عارفان می­توان دانست.در این بخش،دیدگاه و تعریف پنج عرفان­پژوه طرح و بررسی شده است. از میان این پنج تن، بر اساس معیارهای ترنر، مک­گین، آندرهیل و راسل مولانا عارف شناخته می­شود.

کلیدواژه­ها   غیبت، حال باطنی، مولانا، الهیات سلبی، عرفان، کرامات.

ekhtefaye ahvale bateni dar asar molana va masale tarif erfan az didgah erfanpajoohan moaser.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات