.

خانه > تأليفات, رویدادها, کتاب ها > آینه های نیستی منتشر شد

آینه های نیستی منتشر شد

ayeneha

آینه های نیستی

کتاب آینه­ های نیستی(الهیات سلبی در آثار مولانا و مایستر اکهارت) تألیف اشکان بحرانی با مقدمۀ دکتر قاسم کاکایی از سوی انتشارات علم در ۴۲۶ صفحه منتشر شد. به گفتۀ دکتر کاکایی، دور نیست که این کتاب را تکمله و بلکه جلد دوم کتاب وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت به حساب آوریم به ویژه آن که این کتاب مطلب را از همان جا آغاز می‌کند که کتاب وحدت وجود بدان ختم شده است.

دکتر کاکایی در مقدمه آورده است: « این کتاب الاهیات سلبی را از دریچه‌ای نو می‌نگرد و برخی از بدفهمی‌های رایج از این نوع الاهیات را مورد نقد قرار می‌دهد و الاهیات عرفانی در این زمینه را از الاهیات کلامی متمایز می‌سازد. برخی از نویسندگان، مولوی را به لحاظ کلامی اشعری دانسته‌اند. انتقادات مولانا از دیدگاه تنزیهی معتزله نیز به این برداشت مدد رسانده است غافل از آن که مولانا خود تنزیه و سلب را- برخلاف اشاعره- به اوج می‌‌رساند لیکن معنایی بس عمیق‌تر بدان می‌بخشد. یعنی الاهیات سلبی وی را از آن نوع لاادری‌گری که خاص معتزله است به یک حیرت عرفانی و استغراق در بی چونی و بی نشانی می‌رساند.

مولانا- و نیز اکهارت- در الاهیات سلبی از نیستی به هستی و از لاادری به رازدانی می‌رسند که خود اوج حیرت است. این کتاب در پی آن است که این حیرت عرفانی، مبانی و لوازم آن را بررسی نماید. این‌جاست که این حیرت از پارادوکس‌هایی چون وجود و عدم، فنا و بقا، تنزیه و تشبیه و بالاخره گویایی و خاموشی سر بر می‌آورد. این سؤال که چرا مولانا در دیوان کبیر که یکی از حجیم‌ترین دیوان‌های شعر فارسی است “خاموش” تخلص می‌کند و یا چرا اکهارت علی رغم آن همه سخن و آن همه مواعظ و آن همه آثار دعوت به سکوت می‌نماید در همین‌جا پاسخ می‌یابد.

دور نیست که کتاب حاضر را تکمله و بلکه جلد دوم کتاب وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت به حساب آوریم به ویژه آن که این کتاب مطلب را از همان جا آغاز می‌کند که کتاب وحدت وجود بدان ختم شده است. کتاب وحدت وجود چهار بخش دارد: بخش اول مقدمات را شامل می‌شود، بخش دوم به معنای وحدت وجود می‌پردازد، بخش سوم، به اثبات وحدت و توجیه کثرت اختصاص دارد و در بخش چهارم از خدای وحدت وجود سخن به میان می‌آید. کتاب حاضر، الاهیات سلبی، در واقع یک نوع سخن گفتن وحدت وجودی از خداست با این تفاوت که به قلم توانای جناب آقای اشکان بحرانی نگاشته شده و ابن عربی جای خود را به مولانا داده است..»

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات