.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۵ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۵ منتشر شد

اندیشه دینی 35فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۵ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: دکترنعمت‌ ا… ریاضی
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومر

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

مقالات فارسی

محبت از دیدگاه علامه طباطبایی و ابوحامد غزالی………………………………………..

دکتر امیر عباس علی‌زمانی                                         امیر آقاجانلو

قضیه‌ی ذهنیه ………………………………………………………………………………………………..

دکتر اسدالله فلاحی

یکسانی و نایکسانی خدا و جهان  با تکیه بر فلسفه‌ی اسپینوزا و ملاصدرا…….

محمدرضا بلانیان

مظاهر عالم هورقلیا در فلسفه­ی اشراق و مکتب شیخیّه………………………………..

دکتر سیدعباس ذهبی                                                فریده محرمی

شخینا در ادبیات دینی یهودی………………………………………………………………………..

دکتر شایسته شریعتمداری

نوسان ایمان و کفر از نظر ابن‌عربی و ملاصدرا ………………………………………………

دکتر سیدمحمد مرتضوی                                           ابراهیم مهرابی

غایت‌مند بودن آفرینش در فلسفه‌ی اسلامی: با محوریت غرض‌ورزی خالق و غرض‌مندی مخلوق………………………………………………………………………………………….

دکتر حمید محمودیان                                                     مریم امامیمطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email
  1. علی
    ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ در ۲۲:۵۸ | #1

    خوبه باشه دانلود کنیم که بیشتر در دسترس باشه و بخونیم

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات