.

خانه > رویدادها > برنامه همایش روز جهانی فلسفه آذر ۱۳۸۹

برنامه همایش روز جهانی فلسفه آذر ۱۳۸۹

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تهران، کتابخانه ملی ایران، سی ام آبان تا دوم آذر ۱۳۸۹

همایش روز جهانی فلسفه روزهای یکشنبه تا سه شنبه ۳۰ آبان تا ۲ آذر ۱۳۸۹ در تهران با حضور بیش از ۲۰۰ تن از فیلسوفان و متفکران خارجی و داخلی برگزار می شود. موضوع اصلی امسال این همایش فلسفه: نظر و عمل می باشد و در ۱۴ نشست تخصصی زیر در کتابخانه ومرکز اسناد ملی ایران برگزار می گردد: ۱-  ارتباط میان نظر و عمل در تاریخ فلسفه ۲- فلسفه و اخلاق ۳- فلسفه و سیاست ۴- فلسفه و دین ۵- فلسفه و حوزه عمومی ۶- فلسفه و تقارن ادیان و فرهنگها ۷- فلسفه، علم وتکنولوژی ۸- فلسفه وهنر ۹- فلسفه و ادبیات ۱۰- فلسفه و زندگی روزمره ۱۱- فلسفه برای کودکان ۱۳- فلسفه و فرهنگ صلح ۱۴-  فلسفه ومحیط زیست. برنامه تفصیلی نشست تخصصی فلسفه و دین که مدیریت اصلی آن به عهده دکتر قاسم کاکایی است به شرح زیر می باشد. برای اطلاع از سایر برنامه ها به آدرس اینترنتی  http://irip.ir و یا www.philosophyday.ir رجوع نمایید.

نشست تخصصی فلسفه و دین، روز دوم

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۹:۰۰ – ۱۰:۰۰ ، دوشنبه، یکم آذر ماه ۱۳۸۹
موضوع: فلسفه و دین
مدیر جلسه: قاسم کاکایی، ایران
ک. راماکریشنا رائو، هند

چیستی فلسفه ی دین و مسائل آن
محمد محمدرضایی، ایران
فلسفه دین در برابر فلسفه ی دینی؛ پیوند مجدد مابعدالطبیعه و فلسفه ی طبیعی « فلسفه ی دین »
کریم داگلاس کرو، مالزی
تطابق دین و فلسفه در حکمت متعالیه
احمد بهشتی، ایران

پذیرایی،۱۰:۰۰ – ۱۰:۲۰

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۱۰:۲۰ – ۱۲:۰۰ ، دوشنبه، یکم آذر ماه ۱۳۸۹
موضوع: فلسفه و دین
مدیر جلسه: قاسم کاکایی، ایران
کریم داگلاس کرو، مالزی

تجربه دینی: غلبه عمل بر نظر در دین
شهرام پازوکی، ایران
معنویت و هرمنوتیک ایمان
ونسان برومر، هلند
تجربه ی دینی، تجربه ی عرفانی از دیدگاه ابن عربی
قاسم کاکایی، ایران
انسان کامل: از قرآن تا ملاصدرا
گرهارد بوِرینگ، آمریکا
پرسش و پاسخ، -۱۲:۰۰-۱۱:۴۰

استراحت و نهار

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۱۴:۰۰ – ۱۵:۲۰ ، دوشنبه، یکم آذر ماه ۱۳۸۹
موضوع: فلسفه و دین
مدیر جلسه: شهرام پازوکی، ایران
گرهارد بوِرینگ، آمریکا

بررسی دیدگاه ویلیام رو در باب حجیت معرفت شناختی تجربه ی دینی
عبدالرسول کشفی، ایران
به سوی فلسفه ای معنوی
راما کریشنا رآئو، هند
مناسبات عقل و عرفان
محمد فنایی اشکوری، ایران
نقش فلسفه در فهم معارف دینی: تحمیل یا تفسیر
عبدالرسول عبودیت، ایران

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۱۵:۲۰ – ۱۷:۰۰ ، دوشنبه، یکم آذر ماه ۱۳۸۹
موضوع: فلسفه و دین
مدیر جلسه: قاسم کاکایی، ایران
ونسان برومر، هلند

پدیدار وحی از منظر مولانا و مقایسه ی آن با آراء الاهی دانان متجدد
اشکان بحرانی، مسعود رهبری، ایران
چالش های معاصر دین: پاسخ اقبال لاهوری
لطیف حسین کاظمی، هند
تأملی در امکان فلسفی برای حاشیه زدایی از وحی الهی در دنیای مدرن
مقصود فراستخواه، ایران
نقد اجتهاد و عقل اسلامی
مولود اویانیق و عالیه یلماز، ترکیه
عقل و ایمان از منظر امام خمینی
نعمت الله بدخشان، ایران

روز سوم

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۹:۰۰ – ۱۰:۰۰ ، س هشنبه، دوم آذر ماه ۱۳۸۹
موضوع: فلسفه و دین
مدیر جلسه: قاسم کاکایی، ایران
ک. راماکریشنا رائو، هند

معرفت النفس از رهگذار پیوند میان عقل و فطرت و دین
علی محمد ساجدی، ایران
فلسفه و دین در عصر جهانی شدن
میسلاو کوکوچ، کرواسی
بررسی امکان ذومراتب بودن نظام تشریع الهی و ارتباط آن با معرفت و درک نظری

سعید انواری و محمدهادی گرامی، ایران

پذیرایی ۱۰:۰۰-۱۰:۲۰

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۱۰:۲۰ – ۱۲:۰۰ ، س هشنبه، دوم آذر ماه ۱۳۸۹
موضوع: فلسفه و دین
مدیر جلسه: قاسم کاکایی، ایران
میسلاو کوکوچ، کرواسی

پیوند فلسفه با دین
محسن جهانگیری، ایران
اختلاف عقاید و ادیان، بررسی دیدگاه قونوی
محمود یوسف ثانی، ایران
نظر سید حسین نصر درباره فلسفه و نبوت
زیلان موریس، مالزی
نسبت فلسفه اسلامی با عرفان (از تخاصم تا تفاهم)
ابوالفضل کیاشمشکی، ایران

استراحت و نهار

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۱۴:۰۰ – ۱۵:۲۰ ، س هشنبه، دوم آذر ماه ۱۳۸۹
موضوع: فلسفه و دین
مدیر جلسه: قاسم کاکایی، ایران
ک. راماکریشنا رائو، هند

تعریف خدا در فلسفه سارتر و نقد آن
هدایت علوی تبار، ایران
تاثیر پذیری معرفت دینی از مبانی معرفتی
علی الله بداشتی، ایران
ایمان به خدا، شرط باور به هر گزاره ی ایجابی
حسین عشاقی، ایران
نسبت عقل و دین
حسن رمضانی، ایران

پذیرایی۱۵:۲۰-۱۵:۴۰

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران
۱۵:۴۰ – ۱۷ ، س هشنبه، دوم آذر ماه ۱۳۸۹
میزگرد متعاقبا اعلام خواهد شد.

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات