.

خانه > تأليفات, کتاب ها, نقد و بررسی > رقص میان هستی و نیستی

رقص میان هستی و نیستی

 

hasti va nisti

روزنامه ملت ما- ۱۱ آبان ۱۳۸۹–  معرفی کتاب “هستی و عشق ونیستی” در صفحه یار مهربان

“هستی و نیستی” برای فیلسوف و عارف دو معنای مختلف دارد. فیلسوف تماشاچی وجود و به دنبال دانایی وجود است. فلسفه با حیرت شروع می شود و فیلسوف در این دانایی در پی رفع آن حیرت است. اما عارف از وجود خویش به عدم می گریزد تا وجود یابد، یعنی دارای وجود شود نه صرفا دانای آن. با وجود می اندیشد نه به وجود. در پی کسب حیرت است که غایت عرفان است نه به دنبال رفع آن. این حیرت ترجمان عشق است یعنی رقص میان هستی و نیستی.

/raghs mian hasti va nisti.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات