.

خانه > رویدادها > نخستین همایش اهل البیت(ع) و تولید علم

نخستین همایش اهل البیت(ع) و تولید علم

ahlدانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز با همکاری وزارت علوم و بنیاد ملی امام رضا علیه السلام همایش بین المللی اهل بیت علیهم السلام و تولید علم را برگزار می کند. دبیری این همایش را دکتر قاسم کاکایی بر عهده دارد. محورهای همایش به شرح زیر است:

الف. مبانی و مفهوم شناسی علم
-مفهوم شناسی علم با تکیه بر آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام

اهل البیت علیهم السلام و شاخص های علم نافع

منزلت علم و عالم در کلام و سیره اهل البیت علیهم السلام

 

ب. تولید علم
مفهوم شناسی تولید علم با تکیه بر آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام

جایگاه تولید علم در سیره و کلام اهل البیت علیهم السلام

زمینه ها و بسترهای تولید علم در سیره و سخنان اهل البیت علیهم السلام

شیوه های تولید علم در سیره و سخنان اهل البیت علیهم السلام

نقش مستقیم و غیر مستقیم اهل البیت علیهم السلام در تولید علم

نقش اهل البیت علیهم السلام در تربیت دانشمندان مولد علم

نقش و ضرورت الگوهای عملی در تولید علم با تکیه بر آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام

ویژگی های الگوی مطلوب عملی در عرصه تولید علم با تکیه بر آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام

اخلاق تولید علم در سیره و سخنان اهل البیت علیهم السلام

نیاز سنجی تولید علم در جامعه کنونی و نظام اسلامی با محوریت مکتب اهل البیت علیهم السلام

نقش تولید علم در تحکیم پایه های حکومت اسلامی بر مبنای آموزه های اهل البیت علیهم السلام

نقش تولید علم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی با محوریت مکتب اهل البیت علیهم السلام

 

ج. نسبت علم و دین
نسبت علم و دین در آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام

ماهیت و امکان علم دینی بر مبنای آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام

دیدگاه اهل البیت علیهم السلام در حوزه علوم قرآنی

دیدگاه اهل البیت علیهم السلام در حوزه علوم تجربی

دیدگاه اهل البیت علیهم السلام در حوزه علوم عقلی

دیدگاه اهل البیت علیهم السلام در حوزه علوم شهودی

دیدگاه اهل البیت علیهم السلام در حوزه علوم غریبه

 

برای توضیحات بیشتر به آدرس اینترنتی www.ahlolbaitelm.ir مراجعه ویا بر روی تصویر این پست کلیک کنید.

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات