.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۱۱ منتشر شد

مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۱۱ منتشر شد

پژوهشنامه عرفان شماره 10

پژوهشنامه عرفان شماره ۱۱

این مجله با سردبیری دکتر قاسم کاکایی به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینۀ عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است. این مجله از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجۀ علمی پژوهشی گردید. مشخصات و آدرس این مجله به قرار زیر است:

مدیر مسئول: دکترفاطمه طباطبایی

سردبیر : دکتر قاسم کاکایی

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر محمدعلی آذرشب – استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا اعوانی – استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر احمد بهشتی – استاد دانشگاه قم

دکتر شهرام پازوکی – دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر نجفقلی حبیبی- استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر مهدی دهباشی – استاد دانشگاه اصفهان

دکترفاطمه طباطبایی- استاد یار پژوهشکده امام خمینی

دکتر احد فرامرز قراملکی – استاد دانشگاه تهران

دکتر قاسم کاکایی – استاد دانشگاه شیراز

دکتر هادی وکیلی- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تلفن:۶۶۷۴۳۰۴۳-۰۲۱

فاکس:-۶۶۷۴۲۸۲۵

info@anjoman-erfan.ir

www.anjoman-errfan.ir

 

فهرست مقالات:

سلسله کبرویه ی ذهبیه پس از حاجی محمد خبوشانی: علی اشرف امامی و محسن شرفایی/
خداشناسی عرفانی و قرآنی علامه طباطبایی: عبدالرضا باقی/
بررسی منطق دوگانه علّی ملاصدرا و سه گانه فردی ابن عربی در تبیین وحدت وجود: سید محمد تقی چاوشی و مهدی صدفی/
پیوند اندیشه ی عرفانی مولانا با محیط زیست: مهدی حسن زاده و سید حمیدرضا رئوف/
سیئات المقربین: محمد کاظم رحمان ستایش و صدیقه نکویی/
شیوه های سلوک در عرفان شیعی: الیاس عارف زاده/
مجنون لیلی به روایت عطار: سید مرتضی میرهاشمی/

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات