.

خانه > تأليفات, مقاله ها > مقالات جدید دکتر کاکایی

مقالات جدید دکتر کاکایی

مقاله های جدید

مقاله های جدید

نظر به آن که تعداد مفالات تألیف دکتر کاکایی زیاد است از این به بعد نام مفاله و نام مجله ای که مقاله را چاپ کرده است همراه با سال انتشار آن به طور یکجا در همین پست می آوریم و مقالات جدید را به تدریج بدانها اضافه میکنیم. در هر مورد نیز به آدرس مجلۀ مورد نظر لینک میدهیم:

 

(۲۰۱۳) التجربه الدینیه و التجربه العرفانیه و ملاک فهمهما عند ابن عربی قضایا اسلامیه معاصره
(۱۳۹۳) تأثیر اعتقاد به توحید افعالی برپذیرش جبر یا اختیار از نظر غزالی و ابن عربی پژوهشنامه عرفان
(۱۳۹۳) نفس رحمانی در متون عرفانی پژوهشنامه عرفان
(۱۳۹۳) بررسی تطبیقی معنا و مفهوم قاعده الواحد از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا اندیشه دینی
(۱۳۹۳) درون نگری، گواهی و حافظه در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها)
(۱۳۹۲) کدام نوع معرفت، موضوع تحلیت فلسفی است؟ معرفت
(۱۳۹۲) امکان معرفت و چیستی آن در معرفت شناسی فیلسوفان صدرایی و کارتزین ها معرفت فلسفی
(۱۳۹۲) بررسی و مقایسه نظریه صدق و توجیه معرفت و جایگاه خدا در آن در نظام معرفت شناختی فیلسوفان صدرایی و دکارتی فصلنامه اندیشه دینی
(۱۳۹۲) تحلیل و مقایسه دو منبع معرفت در نظام فلسفی صدرایی و دکارتی خردنامه صدرا
(۱۳۹۲) کارکردهای الهیات در سنت مسیحی الهیات تطبیقی
(۱۳۹۱) واکاوی جایگاه خلاقیت هنری در حکمت صدرا با تکیه بر عالم امر و ابداع خردنامه صدرا
(۱۳۹۱) بررسی تجرد نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا اندیشه دینی
(۱۳۹۱) تحلیل و تبیین جایگاه جلا و استجلا در عرفان اسلامی پژوهشنامه عرفان
(۱۳۹۱) محدوده وقلمرو معرفت در نظام معرفت شناسی حکمت متعالیه و دکارت معرفت فلسفی

(۱۳۹۱) رویکردی تاریخی به مقوله معرفت شناسی آموزه های فلسفه اسلامی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات

  • حسین(ع) فاتح ملک عشق و دل روزنامۀ ایران- پنج شنبه- 93/9/20 - صفحه اندیشه به مناسبت اربعین حسینی گفتاری از دکتر قاسم کاکایی استاد فلسفه و عر...
  • رقص میان هستی و نیستی  روزنامه ملت ما- 11 آبان 1389-  معرفی کتاب "هستی و عشق ونیستی" در صفحه یار مهربان "هستی و نیستی" برای فیلس...
  • کربلا و اشک (2)  حال كه به حسين(ع) رو آورده‌ايم تا بر او بگرييم، بايد بدانيم كه گريستن بر حسين(ع) هم علل و اسبابي دارد و هم...
  • عرفان معرفت و عرفان محبت اطلاعات "حکمت و معرفت شماره 59- زهره همت - دكتر كاكايي سال ها است كه در دانشگاه شيراز به عنوان مدرس در رشته مورد...
  • کتاب وحدت وجود در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شد وحده الوجود بقرائتی ابن عربی و مایستر ایکهارت انتشارات دارالهادی لبنان اخیراً کتاب وحدت وجود به روایت ابن عربی و ما...