.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > اندیشه دینی شماره ۵۱ به صورت الکترونیکی منتشر شد

اندیشه دینی شماره ۵۱ به صورت الکترونیکی منتشر شد

اندیشه دینی شماره 50

اندیشه دینی شماره ۵۱

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۵۱ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. بنا به تصویب معاون محترم پژوهشى دانشگاه شیراز، فصلنامه اندیشه دینی از شماره ۵۰ به بعد به صورت الکترونیکی منتشر میشود و مقالات مندرج در آن به صورت تمام متن در آدرس الکترونیکی jrt.shirazu.ac.ir قابل دسترسی است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی

برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی

مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی

ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

 

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

 

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

 

ناکارآمدی نظریه‌ی« ابتناء» در تبیین علیت ذهنی…………………………………………..
مهدی همازاده ابیانه
رابطه‌ی منطق و زبان از نظر ویتگنشتاین…………………………………………………………..
مهدی ابراهیم‌پور    مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده
طهارت از منظر عارفان مسلمان………………………………………………………………………….
فاطمه طباطبایی    مهدی مؤمنی
بررسی مبانی فلسفی «سکنی‌گزینی» از دیدگاه پدیدارشناسی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی‌ایرانی………………………………………………………………………………………
محمدحسین کشفی    حسام جواهرپور    محمدعلی کشفی
بررسی و تحلیل بزرگ‌ترین موانع رشد و کمال انسان در نهج‌البلاغه و مثنوی….
زهرا حسینی    نجف جوکار
وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن‌سینا……………………………….
علیرضا اژدر محمدصادق جمشیدی‌راد سیدعلی علم الهدی ابراهیم نتاج
بررسی کتاب اندیشه‌ی اسلامی ۱ از دید تحلیل گفتمان انتقادی……………………..
علی‌رضا کسایی    جلال رحیمیان

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات