.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۹ منتشر شد

مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۹ منتشر شد

پژوهشنامه عرفان 9

پژوهشنامه عرفان ۹

این مجله با سردبیری دکتر قاسم کاکایی به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینۀ عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است.  این مجله از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجۀ علمی پژوهشی گردید. مشخصات و آدرس این مجله به قرار زیر است:

مدیر مسئول: دکترفاطمه طباطبایی

سردبیر : دکتر قاسم کاکایی

اعضا هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر محمدعلی آذرشب – استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا اعوانی – استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر احمد بهشتی – استاد دانشگاه قم

دکتر شهرام پازوکی – دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر نجفقلی حبیبی- استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر مهدی دهباشی – استاد دانشگاه اصفهان

دکترفاطمه طباطبایی- استاد یار پژوهشکده امام خمینی

دکتر احد فرامرز قراملکی – استاد دانشگاه تهران

دکتر قاسم کاکایی – استاد دانشگاه شیراز

دکتر هادی وکیلی- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تلفن:۶۶۷۴۳۰۴۳-۰۲۱

فاکس:-۶۶۷۴۲۸۲۵

info@anjoman-erfan.ir

www.anjoman-erfan.ir

فهرست مقالات:

بازشناسی مفهوم عماء در عرفان اسلامی
سیدرضا حسینی اسحاق نیا، حسین زحمتکش

بررسی تطبیقی دیدگاه های انسان شناسی مزلو و مولوی با تاکید بر خودشکوفایی
حسین حیدری، خدیجه کاردوست فینی

وجود و ذات از منظر ابن عربی و امام خمینی
فاطمه طباطبایی، مرضیه شریعتی

تلاقی چند مضمون متناقض نما: عرفان، سیاست، حماسه و عشق در تفکر شیعی شاعران انقلاب اسلامی
محمدرضا عابدی، محمدباقر بهادری

تاثیر بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بر مولوی در ساحت قبض و بسط
محمدکاظم علمی سولا، سیده سوزان انجم روز  

نفس رحمانی در متون عرفانی
قاسم کاکایی، مصطفی خلیلی

مفاتیح غیب در مکتب ابن عربی
محمد میری  

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات