.

خانه > مجله اندیشه دینی > مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۸ منتشر شد

مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۸ منتشر شد

پژوهشنامه عرفان 8

پژوهشنامه عرفان ۸

این مجله با سردبیری دکتر قاسم کاکایی به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینۀ عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است.  این مجله از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجۀ علمی پژوهشی گردید. مشخصات و آدرس این مجله به قرار زیر است:

مدیر مسئول: دکترفاطمه طباطبایی

سردبیر : دکتر قاسم کاکایی

اعضا هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر محمدعلی آذرشب – استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا اعوانی – استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر احمد بهشتی – استاد دانشگاه قم

دکتر شهرام پازوکی – دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر نجفقلی حبیبی- استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر مهدی دهباشی – استاد دانشگاه اصفهان

دکترفاطمه طباطبایی- استاد یار پژوهشکده امام خمینی

دکتر احد فرامرز قراملکی – استاد دانشگاه تهران

دکتر قاسم کاکایی – استاد دانشگاه شیراز

دکتر هادی وکیلی- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تلفن:۶۶۷۴۳۰۴۳-۰۲۱

فاکس:-۶۶۷۴۲۸۲۵

info@anjoman-erfan.ir

www.anjoman-erfan.ir

فهرست مقالات:

جلوه های نور ورنگ در کشفیات عرفانی و تحلیلات روانشناختی

سیدمهدی امامی جمعه       مححسن حسن زاده فروشاتی

مقامات و منازل سلوک عرفانی از منظر امام خمینی

عبدالحسین خسروپناه       علی شفابخش

شرح دو بیت از حافظ در آثار امام خمینی

شایسته شریعتمداری

بررسی طبقات اولیا در عرفان و تصوف اسلامی

امیرحسین همتی

بررسی مهمترینمبانی تفسیری دلالی امام خمینی

فاطمه طباطبایی       الهه هادیان رسنانی

اسفار اربعه عرفانی از دیدگاه امام خمینی و حکیم  قمشه ای

هادی وکیلی      پریسا گودرزی       محبوبه امانی

تفسیر عرفانی ملاقات خضر و موسی (ع)

سید محمود یوسف ثانی       فائزه بالایی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات